Trattati d’amore cristiani del XII secolo, t. 2, oprac. F. Zambon, Fondazione Lorenzo Villa, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2008

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiRecenzja
Tytuł publikacjiTrattati d’amore cristiani del XII secolo, t. 2, oprac. F. Zambon, Fondazione Lorenzo Villa, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2008
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA ¬RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES
Mediumpublikacja drukowana
Tom 46
Zeszyt
Rok wydania2009
Od strony191
Do strony192
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2009

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Skwierczyński, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]