On a variant of the Hardy inequality between weighted Orlicz spaces

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiOn a variant of the Hardy inequality between weighted Orlicz spaces
Adres internetowy
Tytuł czasopismaSTUDIA MATHEMATICA
Medium
Tom193
Zeszyt1
Rok wydania2009
Od strony1
Do strony28
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2009

Lista autorów
  
 1. Agnieszka Kałamajska, Zakład Równań Różniczkowych [Współautor]
 2. Katarzyna Pietruska-Pałuba, Zakład Teorii Prawdopodobieństwa [Współautor]