Dimension properties of the boundaries of exponential basins

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiDimension properties of the boundaries of exponential basins
Adres internetowy
Tytuł czasopismaBULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY
Mediumpublikacja drukowana
Tom42
Zeszyt
Rok wydania2010
Od strony210
Do strony220
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Krzysztof Barański, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]
 2. Bogusława Karpińska, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. Anna Zdunik, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]