Retractability of set theoretic solutions of the Yang-Baxter equation

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiRetractability of set theoretic solutions of the Yang-Baxter equation
Adres internetowy
Tytuł czasopismaADVANCES IN MATHEMATICS
Mediumpublikacja drukowana
Tom224
Zeszyt
Rok wydania2010
Od strony2472
Do strony2484
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Ferran Cedo, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 2. Eric Jespers, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 3. Jan Okniński, Zakład Algebry i Teorii Liczb [Współautor]