Król Ludwik IX ¦więty i Mongołowie

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiKról Ludwik IX ¦więty i Mongołowie
Adres internetowy
Tytuł czasopismaROCZNIK TATARÓW POLSKICH
Mediumpublikacja drukowana
TomVI
Zeszyt
Rok wydania2000
Od strony55
Do strony62
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyFrancuski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2000

Lista autorów
  
 1. Jerzy Pysiak, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]