Królewski kult Korony Cierniowej we Francji Ludwika ¦więtego

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiKrólewski kult Korony Cierniowej we Francji Ludwika ¦więtego
Adres internetowy
Tytuł czasopismaROCZNIKI HISTORYCZNE
Mediumpublikacja drukowana
TomLXVII
Zeszyt
Rok wydania2001
Od strony7
Do strony28
Numer publikacji
Język publikacjiPolski
Język etniczny badanej kulturyLacinski
Zasięgkrajowy
Rok sprawozdawczy2001

Lista autorów
  
 1. Jerzy Pysiak, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]