The King and the Beast. Kings’ miraculous and mysterious encounters with animals

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiThe King and the Beast. Kings’ miraculous and mysterious encounters with animals
Adres internetowy
Tytuł czasopismaACTA POLONIAE HISTORICA
Mediumpublikacja drukowana
TomLXXXVIII
Zeszyt2
Rok wydania2003
Od strony5
Do strony25
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kulturyFrancuski
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2003

Lista autorów
  
 1. Jerzy Pysiak, Zakład Historii ¦redniowiecznej [Współautor]