On the signatures of torus knots

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiOn the signatures of torus knots
Adres internetowy
Tytuł czasopismaBULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-MATHEMATICS
Mediumpublikacja drukowana
Tom58
Zeszyt2
Rok wydania2010
Od strony167
Do strony177
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Maciej Borodzik, Zakład Układów Dynamicznych [Współautor]
 2. Krzysztof Oleszkiewicz, Zakład Teorii Prawdopodobieństwa [Współautor]