Die Spannung zwischen Freiheit und Autorität

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiDie Spannung zwischen Freiheit und Autorität
Adres internetowy
Tytuł czasopismaHISTORIE. JAHRBUCH DES ZENTRUMS FUR HISTORISCHE FORSCHUNG
Mediumpublikacja drukowana
Tom3
Zeszyt
Rok wydania2010
Od strony11
Do strony20
Numer publikacji
Język publikacjiNiemiecki
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Włodzimierz Borodziej, Zakład Historii XX wieku [Współautor]