Dinuclear Mesogens with Antiferromagnetic Properties.

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiDinuclear Mesogens with Antiferromagnetic Properties.
Adres internetowyhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cphc.200900880/abstract
Tytuł czasopismaCHEMPHYSCHEM
Mediumpublikacja drukowana
Tom11
Zeszyt
Rok wydania2010
Od strony1735
Do strony1741
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Jadwiga Szydłowska, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków [Współautor]
 2. Adam Krówczyński, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków [Współautor]
 3. Damian Pociecha, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków [Współautor]
 4. Jacek Szczytko, Instytut Fizyki Doświadczalnej [Współautor]
 5. P. Budzowski, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 6. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 7. Ewa Górecka, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków [Współautor]