Linguistic Absorption of Polish Jews in Israel

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopi¶mie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiLinguistic Absorption of Polish Jews in Israel
Adres internetowy
Tytuł czasopismaISRAEL: STUDIES IN ZIONISM AND THE STATE OF ISRAEL - HISTORY, SOCIETY, CULTURE
Mediumpublikacja drukowana
Tom17
Zeszyt
Rok wydania2010
Od strony167
Do strony190
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Elżbieta Kossewska, Zakład Polskiego Systemu Medialnego [Autor oryginału]