Antiferromagnetic Interlayer Copling in Ferromagnetic Semiconductor EuS/PbS (001) Suprlattices

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w czasopiśmie
Rodzaj publikacjiArtykuł
Tytuł publikacjiAntiferromagnetic Interlayer Copling in Ferromagnetic Semiconductor EuS/PbS (001) Suprlattices
Adres internetowy
Tytuł czasopismaEUROPHYSICS LETTERS
Medium
Tom56
Zeszyt
Rok wydania2001
Od strony54
Do strony60
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2001

Lista autorów
  
 1. Henryk Kępa, Zakład Badań Strukturalnych [Współautor]
 2. Joanna Kutner-Pielaszek, Wydział Fizyki [Współautor]
 3. Jan Blinowski, Instytut Fizyki Teoretycznej [Współautor]
 4. Andrzej Twardowski, Zakład Fizyki Ciała Stałego [Współautor]
 5. C. Majkrzak, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 6. T. Story, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 7. P. Kacman, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 8. R. Gałązka, Jednostka zewnetrzna [Współautor]
 9. ... ...,  [...]