Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Magdalena Zatorska

                

2011

1. Synergia, inwencja i stymulowanie aktywnej partycypacji, czyli co to takiego „kultura”?
OPCIT Nr 4 r. 2011, str. 4-9 (Artykuł)
Magdalena Zatorska
2. Uwarunkowania lektury. Michel Leiris
w: Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, str. 39-47, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Zatorska

2010

3. Pojęcie energii i jego konceptualizacje na gruncie medycyny komplementarnej we Lwowie i okolicznych miejscowościach
w: Na pograniczu „nowej Europy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, str. 505-519, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2010 (Artykuł)
Magdalena Zatorska

2009

4. Gdy pamięć spotyka się z „sacrum”. Miejsca „święte” na cmentarzach chrześcijańskim i żydowskim w narracji mieszkańców  [ LINK ]
w: Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie, str. 31-39, Geschichtswerkstatt Europa; Fundacja Ormiańska KZKO, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Zatorska

2007

5. Definicje świętości wizerunku religijnego. Reprezentacja a obecność
w: Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim, str. 33-57, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2007 (Artykuł)
Magdalena Zatorska