Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jacek Olędzki

                

Publikacja w czasopimie

1. Lotus Flowers. Papier toaletowy marszczony – celulozowy  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 296-297 Nr 1-2 r. 2012, str. 179-197 (Artyku)
Jacek Oldzki
2. Badacz osobny [wspomnienie o Jacku Oldzkim] [il.]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 3-4 r. 2004, str. 243-247 (Artyku)
Lech Mrz, Jacek Oldzki (Fotograf)
3. Cicho i gono
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 3-4 r. 2004, str. 100-105 (Artyku)
Jacek Oldzki
4. Czowiek niewygasego wejrzenia [il]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 3-4 r. 2004, str. 237-238 (Artyku)
Jerzy Wasilewski, Jacek Oldzki (Fotograf)
5. Pamitniki poetyckie pusty. Peru, ikonosfera petroglifw najniezwyklejszych [25 il., rys.]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 3-4 r. 2004, str. 85-99 (Artyku)
Jacek Oldzki, Krzysztof Sabak (Fotograf)
6. yciorys [Jacek Oldzki]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVIII Nr 3-4 r. 2004, str. 249-251 (Artyku)
Jacek Oldzki
7. Wydanie ewangelii w. Mateusza Stanisawa Murzynowskiego
NOTATKI POCKIE Nr 2 r. 2003, str. 46-47 (Artyku)
Jacek Oldzki
8. "Siedzi baba na cmentarzu". Magdalena Zowczak, Biblia ludowa. Interpretacje wtkw biblijnych w kulturze ludowej, Monografie Fundacji na Rzecz nauki Polskiej, Wydawnictwo Funna, Wrocaw 2000
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVI Nr 1-2 r. 2002, str. 242-248 (Recenzja)
Jacek Oldzki
9. Jedn kresk krelone
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 56 Nr 1-2 r. 2002, str. 252-256 (Artyku)
Jacek Oldzki
10. Lucjan Buchalik, Kolorowy Sahel, Mali, Burkina Faso (The Sahel of Many Colours, Mali, Burkina Faso), ed. Lucjan Buchalik, ory 2000, 142 p., illusstrated
AFRICANA BULLETIN Nr 50 r. 2002, str. 347-351 (Recenzja)
Jacek Oldzki
11. Meksyk. wiadomo mirakularna
AFRYKA, AZJA, AMERYKA ACISKA Tom LXXIX r. 2002, str. 131-143 (Artyku)
Jacek Oldzki
12. Meksyk. Wspczesna wiadomo mirakularna
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVI Nr 1-2 r. 2002, str. 164-171 (Artyku)
Jacek Oldzki
13. Sanktuarium Maryjne w Bardo lskim [il. 2]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LVI Nr 1-2 r. 2002, str. 159-163 (Artyku)
Jacek Oldzki
14. "Czucie pychy" albo ludzie przekltego honoru
STUDIA ETNOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE Tom 5 r. 2001, str. 141-151 (Artyku)
Jacek Oldzki
15. Anna Mrozek-Dumanowska, Wspczesny ruch odnowy islamu... W poszukiwaniu wasnej tosamoci kulturowej. Prace monograficzne Zakadu Krajw Pozaeuropejskich PAN, Warszawa 2000, ss. 96
AFRYKA, AZJA, AMERYKA ACISKA Tom LXXVIII r. 2001, str. 125-126 (Recenzja)
Jacek Oldzki
16. Maciej Jdrusik, Izolacja jako zjawisko geograficzne, Uniwersytet Warszawski Wydzia Geografii i Studiw Regionalnych, Warszawa 2001, ss. 231, ryc. 6, tabl. 10+3, fig. 7+31, fot. 27
AFRYKA, AZJA, AMERYKA ACISKA Tom LXXVIII r. 2001, str. 127-129 (Recenzja)
Jacek Oldzki
17. "Zgredy rule" i ulotna sztuka niewinnoci [il. 17]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LIII Nr 1-2 r. 1999, str. 138-148 (Artyku)
Jacek Oldzki
18. Odkrywcze i prorocze dziaania Jerzego Kaliny
POKAZ, PISMO O KRYTYCE ARTYSTYCZNEJ Nr 001 r. 1999, str. 43-45 (Artyku)
Jacek Oldzki
19. Oui, j en crois. Ryszard Kapuciski, Heban, Czytelnik, Warszawa 1999 [il. 2]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LIII Nr 3 r. 1999, str. 65-68 (Recenzja)
Jacek Oldzki
20. Ryszard Kapuciski, Heban
AFRICANA BULLETIN Nr 47 r. 1999, str. 164-167 (Recenzja)
Jacek Oldzki
21. Co? Po co? Dlaczego? Sucham. Terminowe dowiadczenie etnologa w Murzynowie [il. 4]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom LI Nr 1-2 r. 1997, str. 187-191 (Artyku)
Jacek Oldzki
22. Plagi, ywioy, demony. Opatrzno i wici Pascy albo prby poznawania siebie samego [il. 10]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom L Nr 1-2 r. 1997, str. 83-98 (Artyku)
Jacek Oldzki
23. Jednakowo, albo badacz i wci to samo rodowisko
DZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE Tom XXXV r. 1996, str. 31-38 (Artyku)
Jacek Oldzki
24. Filodzoon. Cieszca si yciem - albo - Ogawianie. Kultura wierzby [il. 3]
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLVIII Nr 3-4 r. 1994, str. 90-99 (Artyku)
Jacek Oldzki, Wojciech Marchlewski (Fotograf)
25. Gesty yczliwoci
KONTEKSTY POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom XLIX Nr 1 r. 1994, str. 76-79 (Artyku)
Jacek Oldzki

>>> Nastpne >>>