Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Adam Hulanicki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. "Non glass pH electrodes"
CHEMIA ANALITYCZNA Tom 54 r. 2009, str. 907-925 (Artykuł)
Magdalena Maj-Żurawska, Adam Hulanicki
2. Non glass pH electrodes.
CHEMIA ANALITYCZNA Tom 54 r. 2009, str. 907-925 (Artykuł)
Magdalena Maj-Żurawska, Adam Hulanicki
3. Elimination of interferences in determination of platinum and palladium in environmental samples by inductively coupled plasma mass spectrometry
ANALYTICA CHIMICA ACTA Tom 564 r. 2006, str. 236-242 (Artykuł)
B Leśniewska, B Godlewska-Żyłkiewicz, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, Adam Hulanicki
4. Bioaccumulation of platinum group ts and characterisation of their species in Lolium multiflorum by size exclusion chromatography coupled with ICP-MS
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Tom 322 r. 2004, str. 95-108 (Artykuł)
B Leśniewska, J Messerschmidt, N Jakubowski, Adam Hulanicki
5. 100th anniwersary of discovery of chromatography by Michael Tswett
CHEMIA ANALITYCZNA Tom 48 r. 2003, str. 3-4 (Artykuł)
Adam Hulanicki (Autor oryginału)
6. 90th birthday of Professor Wihelm Fresenius
CHEMIA ANALITYCZNA Tom 48 r. 2003, str. 645-646 (Artykuł)
Adam Hulanicki (Autor oryginału)
7. Chemia analityczna we współczesnym świecie
ANALITYKA Tom 4 Nr 3 r. 2003, str. 54-57 (Artykuł)
Adam Hulanicki (Autor oryginału)
8. Co to jest jakość w chemii analitycznej
ANALITYKA Tom 40 Nr 1 r. 2003, str. 3-8 (Artykuł)
Adam Hulanicki (Autor oryginału)
9. Co to jest pH
ANALITYKA Tom 4 Nr 4 r. 2003, str. 4-7 (Artykuł)
Adam Hulanicki (Autor oryginału)
10. Improved selectivity and detection limit of the carbonate-selective electrode
FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Tom 376 r. 2003, str. 524-526 (Artykuł)
Magdalena Maj-Żurawska, D Ziemianek, D Mikołajczuk, Józef Mieczkowski, A Lewenstam, Adam Hulanicki, Tomasz Sokalski
11. Profesor Janina Świętosławska (1910-2003)
CHEMIA ANALITYCZNA Tom 48 r. 2003, str. 879-880 (Artykuł)
Adam Hulanicki (Autor oryginału)
12. Effect of a plasticizer on the detection limit of calcium-selective electrodes
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY Tom 537 r. 2002, str. 111-118 (Artykuł)
Iwona Bedlechowicz-Śliwakowska, Magdalena Maj-Żurawska, Tomasz Sokalski, Adam Hulanicki
13. Profesor Kemula 1902-2002. Setna rocznica urodzin.
PRZEMYSL CHEMICZNY Tom 81 r. 2002, str. 189-190 (Artykuł)
Adam Hulanicki (Autor oryginału)
14. Profesor Wiktor Kemula i Jego rola w Chemii analitycznej i elektroanalizie
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI Tom 47 r. 2002, str. 33-46 (Artykuł)
Adam Hulanicki, Zbigniew Galus
15. Experimental veryfication of parameters of ion-selective electrodes for low concentration determination.
FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Tom 370 r. 2001, str. 367-370 (Artykuł)
Tomasz Sokalski, Iwona Bedlechowicz-Śliwakowska, Magdalena Maj-Żurawska, Adam Hulanicki
16. Investigation of salicylate interference of anion selective electrodes.
ANALYTICAL LETTERS Tom 34 r. 2001, str. 1413-1420 (Artykuł)
Magdalena Maj-Żurawska, Tomasz Sokalski, E Mulik, A Kotlińska, Ryszard Lewandowski, Adam Hulanicki
17. Topochemical investigationof ancient manuscripts
FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY Tom 369 r. 2001, str. 674-679 (Artykuł)
Barbara Wagner, Ewa Bulska, Adam Hulanicki, M Heck, H Ortner
18. Analytical Chemistry in Poland
ANALYTICAL LETTERS Tom 33 r. 2000, str. 1203-1229 (Artykuł)
Adam Hulanicki, Zygfryd Witkiewicz
19. Determination of antimony(III) by flame AAS after microcolumn preconcentration on DETA sorbent
ATOMIC SPECTROSCOPY Tom 21 Nr 4 r. 2000, str. 128-131 (Artykuł)
Ewa Bulska, Sławomir Garboś, Adam Hulanicki
20. Determination of total antimony and antimony(V) by inductively coupled plasma mass spectrometry after selective separation of antimony(III) by solvent extraction with N-benzoyl-N-phenylhydroxylamine
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY Tom 55 r. 2000, str. 795-802 (Artykuł)
Sławomir Garboś, Ewa Bulska, Adam Hulanicki, Z Fijałek, K Sołtyk
21. Ion exchange preconcentration and separation of trace amounts of platinum and palladium
ANALYTICAL LETTERS Tom 33 r. 2000, str. 2815-2820 (Artykuł)
B Godlewska-Żyłkiewicz, B Leśniewska, H Gąsiewska, Adam Hulanicki

Książka

22. Nowoczesne techniki Analityczne. Specjacja i analiza specjacyjna
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, r. 2006 (Książka)
Adam Hulanicki (Autor oryginału)

Publikacja w książce

23. Elektrody jonoselektywne jako metoda badania specjacji
w: Specjacja chemiczna, problemy i możliwości, str. 239-245, Wyd.Malamut Warszawa, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Hulanicki, Magdalena Maj-Żurawska
24. Specjacja i analiza specjacyjna
w: Nowoczesne techniki analityczne, str. 7-64, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
Adam Hulanicki
25. "pH"
w: Encyclopedia of Analytical Science. Sec.edit., str. 72-78, Elsevier Ltd., r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Głąb, Adam Hulanicki

>>> Następne >>>