Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Stanisław Ruciński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. O potrzebie postawy refleksyjnej
STUDIA PEDAGOGICZNE Tom 30 r. 1974, str. 221-235 (Artykuł)
Stanisław Ruciński
2. Rozważania o przedmiocie i granicach futurologii
POLSKA 2000 PLUS Tom 5 r. 1972, str. 11-21 (Artykuł)
Stanisław Ruciński
3. Tomistyczna koncepcja człowieka jako wyraz katolickiego obiektywizmu a wychowanie
STUDIA PEDAGOGICZNE Tom 21 r. 1971, str. 23-68 (Artykuł)
Stanisław Ruciński
4. Źródła informacji uczniów w sprawie wyboru drogi dalszego kształcenia się
NOWA SZKOŁA Tom 5 r. 1970, str. 20-23 (Artykuł)
Stanisław Ruciński
5. U podstaw etyki społecznych przeobrażeń
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom 4 r. 1967, str. 119-136 (Artykuł)
Stanisław Ruciński
6. Z badań nad młodzieżą studencką. Prezentacja wyników badań nad systemem wartości studentów polskich
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom 3 r. 1967, str. 157-176 (Artykuł)
Stanisław Ruciński, Aldona Jawłowska-Konstanciak
7. Próba zmiany sytuacji moralno-społecznej ucznia na lekcjach matematyki
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom 1 r. 1964, str. 162-169 (Artykuł)
Stanisław Ruciński

Książka

8. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1988 (Książka)
Stanisław Ruciński
9. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe. Próba marksistowskiego określenia aksjologicznej i metodologicznej problematyki ideału wychowawczego
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1981 (Książka)
Stanisław Ruciński

Publikacja w książce

10. Bogdana Nawroczyńskiego wiedza o życiu duchowym człowieka
w: Bogdan Nawroczyński; uczony-humanista-wychowawca, str. 83 86770 30 9 / 49-56, Wydawnictwo 'Żak',Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział Warszawski, r. 1996 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
11. Współnota ludzka a współzawodnictwo sporetowe
w: Sacrum a sport, str. 1-1, Wydawnictwo Salezjańskie, r. 1996 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński, Katarzyna Jasińska
12. Wychowanie moralne w ujęciu Bogdana Suchodolskiego
w: Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność, str. 59-67, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, r. 1996 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
13. Istota i formy patologii moralnej oraz jej społeczne uwarunkowania
w: Studia z pedagogiki społecznej. Wartości - społeczeństwo - wychowanie, str. 21-32, Uniwersytet Jagielloński, r. 1995 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński, Katarzyna Jasińska
14. Sport a wartość istnienia
w: Kościół a sport, str. 1-1, SALOS, r. 1995 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
15. Przeciwstawienie antycznej idei agonu i chrześcijańskiej agape
w: Personalistyczna wizja sportu, str. 1-1, Salezjańska Organizacja Sportowa, r. 1994 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
16. Sprawozdanie z obrad sekcji: Poza kryzysem tożsamości - ku pedagogice personalistycznej
w: Ewolucja tożsamości pedagogiki, str. 150-152, IHNOIT, r. 1994 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński, Marianna Barlak, Katarzyna Jasińska
17. Wiedza Maxa Schelera o wartościach a wychowanie
w: Poza kryzysem tożsamości - ku pedagogice personalistycznej, str. 1-1, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego,Papieska Akademia Teologiczna, r. 1994 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński, Marianna Barlak, Katarzyna Jasińska
18. Edukacja specjalna a filozofia
w: Edukacja osób niepełnosprawnych, str. 1-1, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, r. 1993 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
19. Podmiotowość z punktu widzenia pedagoga
w: Podmiotowość jako problem filozoficzny, społeczny i pedagogiczny, str. 1-1, Komitet Prognoz, r. 1990 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
20. Marksowska koncepcja człowieka jako wartości najwyższej
w: Młodzież a wartości, str. 75-93, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1979 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
21. Filozofia jako czynnik wyznaczający ideał wychowawczy w przyszłości
w: Polska 2000. Człowiek i wartości - możliwości i granice przewidywania, str. 43-51, Zakład Narodowy im.Ossolińskich, r. 1973 (Artykuł)
Stanisław Ruciński
22. Pozaszkolne instytucje oświatowe a wybór zawodu
w: Wybór zawodu, str. 221-222, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, r. 1972 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
23. Rodzina a wybór zawodu
w: Wybór zawodu, str. 1-1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, r. 1972 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
24. Samoocena z punktu widzenia wyboru zawodu
w: Wybór zawodu, str. 87-103, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, r. 1972 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński
25. Szkoła a wybór zawodu
w: Wybór zawodu, str. 1-1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, r. 1972 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Ruciński, Anna Bukowska-Jóźwicka

>>> Następne >>>