Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Stanisław Ruciński

                

Publikacja w czasopimie

1. O potrzebie postawy refleksyjnej
STUDIA PEDAGOGICZNE Tom 30 r. 1974, str. 221-235 (Artyku)
Stanisaw Ruciski
2. Rozwaania o przedmiocie i granicach futurologii
POLSKA 2000 PLUS Tom 5 r. 1972, str. 11-21 (Artyku)
Stanisaw Ruciski
3. Tomistyczna koncepcja czowieka jako wyraz katolickiego obiektywizmu a wychowanie
STUDIA PEDAGOGICZNE Tom 21 r. 1971, str. 23-68 (Artyku)
Stanisaw Ruciski
4. rda informacji uczniw w sprawie wyboru drogi dalszego ksztacenia si
NOWA SZKOA Tom 5 r. 1970, str. 20-23 (Artyku)
Stanisaw Ruciski
5. U podstaw etyki spoecznych przeobrae
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom 4 r. 1967, str. 119-136 (Artyku)
Stanisaw Ruciski
6. Z bada nad modzie studenck. Prezentacja wynikw bada nad systemem wartoci studentw polskich
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom 3 r. 1967, str. 157-176 (Artyku)
Stanisaw Ruciski, Aldona Jawowska-Konstanciak
7. Prba zmiany sytuacji moralno-spoecznej ucznia na lekcjach matematyki
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY Tom 1 r. 1964, str. 162-169 (Artyku)
Stanisaw Ruciski

Ksika

8. Wychowanie jako wprowadzenie w ycie wartociowe.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1988 (Ksika)
Stanisaw Ruciski
9. Wychowanie jako wprowadzenie w ycie wartociowe. Prba marksistowskiego okrelenia aksjologicznej i metodologicznej problematyki ideau wychowawczego
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 1981 (Ksika)
Stanisaw Ruciski

Publikacja w ksice

10. Bogdana Nawroczyskiego wiedza o yciu duchowym czowieka
w: Bogdan Nawroczyski; uczony-humanista-wychowawca, str. 83 86770 30 9 / 49-56, Wydawnictwo 'ak',Wydzia Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddzia Warszawski, r. 1996 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
11. Wspnota ludzka a wspzawodnictwo sporetowe
w: Sacrum a sport, str. 1-1, Wydawnictwo Salezjaskie, r. 1996 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski, Katarzyna Jasiska
12. Wychowanie moralne w ujciu Bogdana Suchodolskiego
w: Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myl pedagogiczna i dziaalno, str. 59-67, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, r. 1996 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
13. Istota i formy patologii moralnej oraz jej spoeczne uwarunkowania
w: Studia z pedagogiki spoecznej. Wartoci - spoeczestwo - wychowanie, str. 21-32, Uniwersytet Jagielloski, r. 1995 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski, Katarzyna Jasiska
14. Sport a warto istnienia
w: Koci a sport, str. 1-1, SALOS, r. 1995 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
15. Przeciwstawienie antycznej idei agonu i chrzecijaskiej agape
w: Personalistyczna wizja sportu, str. 1-1, Salezjaska Organizacja Sportowa, r. 1994 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
16. Sprawozdanie z obrad sekcji: Poza kryzysem tosamoci - ku pedagogice personalistycznej
w: Ewolucja tosamoci pedagogiki, str. 150-152, IHNOIT, r. 1994 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski, Marianna Barlak, Katarzyna Jasiska
17. Wiedza Maxa Schelera o wartociach a wychowanie
w: Poza kryzysem tosamoci - ku pedagogice personalistycznej, str. 1-1, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagielloskiego,Papieska Akademia Teologiczna, r. 1994 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski, Marianna Barlak, Katarzyna Jasiska
18. Edukacja specjalna a filozofia
w: Edukacja osb niepenosprawnych, str. 1-1, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, r. 1993 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
19. Podmiotowo z punktu widzenia pedagoga
w: Podmiotowo jako problem filozoficzny, spoeczny i pedagogiczny, str. 1-1, Komitet Prognoz, r. 1990 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
20. Marksowska koncepcja czowieka jako wartoci najwyszej
w: Modzie a wartoci, str. 75-93, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, r. 1979 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
21. Filozofia jako czynnik wyznaczajcy idea wychowawczy w przyszoci
w: Polska 2000. Czowiek i wartoci - moliwoci i granice przewidywania, str. 43-51, Zakad Narodowy im.Ossoliskich, r. 1973 (Artyku)
Stanisaw Ruciski
22. Pozaszkolne instytucje owiatowe a wybr zawodu
w: Wybr zawodu, str. 221-222, Zakad Narodowy im. Ossoliskich, r. 1972 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
23. Rodzina a wybr zawodu
w: Wybr zawodu, str. 1-1, Zakad Narodowy im. Ossoliskich, r. 1972 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
24. Samoocena z punktu widzenia wyboru zawodu
w: Wybr zawodu, str. 87-103, Zakad Narodowy im. Ossoliskich, r. 1972 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski
25. Szkoa a wybr zawodu
w: Wybr zawodu, str. 1-1, Zakad Narodowy im. Ossoliskich, r. 1972 (Esej lub rozdzia w ksice)
Stanisaw Ruciski, Anna Bukowska-Jwicka

>>> Nastpne >>>