Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Izabela Stąpor

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Mirosława Siuciak. Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, Katowice 2008
PORADNIK JEZYKOWY Nr 5 r. 2009, str. 110-114 (Recenzja)
Izabela Stąpor
2. Dystrybucja liczebników zbiorowych w XVII wieku w tle źródeł słownikowych
PRACE FILOLOGICZNE Tom 53 r. 2007, str. 565-575 (Artykuł)
Izabela Stąpor
3. Ewolucja form mianownikowych liczebników głównych wyższego rzędu (na przykładzie liczebników typu dwieście – pięćset)
PRACE FILOLOGICZNE Tom 52 r. 2007, str. 339-349 (Artykuł)
Izabela Stąpor
4. Krystyna Kleszczowa, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss. 212
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 6 r. 2005, str. 70-73 (Recenzja)
Izabela Stąpor
5. Ewolucja form liczebników głównych w języku polskim
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 2 r. 2002, str. 35-52 (Artykuł)
Izabela Stąpor
6. Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami. Studia poświęcone Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej w stulecie urodzin, pod red. E.Smółkowej i A.Engelking
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 1 r. 2002, str. 64-67 (Recenzja)
Izabela Stąpor

Książka

7. Kształtowanie się normy dotyczącej fleksji liczebników polskich od XVI do XIX wieku
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2008 (Książka)
Izabela Stąpor
8. Opis dialektów  [ LINK ]
Warszawa, r. 2008 (Książka)
Justyna Garczyńska, Halina Karaś, Alina Kępińska, Izabela Stąpor, Izabela Winiarska-Górska
9. Wielojęzyczność. Kontakty językowe w rozwoju kultur słowiańskich
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Wydział Filologii Polskiej, r. 2008 (Książka)
Stanisław Dubisz (Redaktor), Izabela Stąpor (Redaktor)

Publikacja w książce

10. Krakowiacy wschodni - gwara, historia, kultura ludowa  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW, Towarzystwo Kultury Języka, r. 2009 (Inne)
Izabela Stąpor
11. Opracowanie leksykograficzne haseł przyimkowych i spójnikowych i partykuł
w: Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny, str. 001-001, Wydawnistwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Hasło encyklopedyczne)
Izabela Stąpor
12. Podhale - kultura ludowa  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW, Towarzystwo Kultury Języka, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
Izabela Stąpor
13. Krakowskie  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Izabela Stąpor
14. Małopolska środkowa II (Lasowiacy)  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Izabela Stąpor
15. Małopolska środkowa III (Tarnowskie)  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Karaś), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artykuł)
Izabela Stąpor
16. Liczebniki zbiorowe w polskich przekładach Biblii
w: Wokół polszczyzny dawnej i obecnej (red. B. Nowowiejski), str. 184-193, Białystok, r. 2006 (Artykuł)
Izabela Stąpor
17. Liczebniki zbiorowe w związku głównym zdania od XVI do XIX wieku
w: Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej (red. H. Karaś), str. 306-313, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2006 (Artykuł)
Izabela Stąpor
18. Liczebniki zbiorowe w podręcznikach do gramatyki języka polskiego od XVI do XIX wieku
w: Zamknięte w języku. Studia językoznawcze (red. H. Karaś), str. 16-22, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, r. 2004 (Artykuł)
Izabela Stąpor