Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Izabela St��por

                

Publikacja w czasopimie

1. Mirosawa Siuciak. Ksztatowanie si kategorii gramatycznej liczebnika w jzyku polskim, Katowice 2008
PORADNIK JEZYKOWY Nr 5 r. 2009, str. 110-114 (Recenzja)
Izabela Stpor
2. Dystrybucja liczebnikw zbiorowych w XVII wieku w tle rde sownikowych
PRACE FILOLOGICZNE Tom 53 r. 2007, str. 565-575 (Artyku)
Izabela Stpor
3. Ewolucja form mianownikowych liczebnikw gwnych wyszego rzdu (na przykadzie liczebnikw typu dwiecie – piset)
PRACE FILOLOGICZNE Tom 52 r. 2007, str. 339-349 (Artyku)
Izabela Stpor
4. Krystyna Kleszczowa, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice 2003, ss. 212
PORADNIK JZYKOWY Nr 6 r. 2005, str. 70-73 (Recenzja)
Izabela Stpor
5. Ewolucja form liczebnikw gwnych w jzyku polskim
PORADNIK JZYKOWY Nr 2 r. 2002, str. 35-52 (Artyku)
Izabela Stpor
6. Jzyk i kultura biaoruska w kontakcie z ssiadami. Studia powicone Antoninie Obrbskiej-Jaboskiej w stulecie urodzin, pod red. E.Smkowej i A.Engelking
PORADNIK JZYKOWY Nr 1 r. 2002, str. 64-67 (Recenzja)
Izabela Stpor

Ksika

7. Ksztatowanie si normy dotyczcej fleksji liczebnikw polskich od XVI do XIX wieku
Wydawnictwo Wydziau Polonistyki UW, r. 2008 (Ksika)
Izabela Stpor
8. Opis dialektw  [ LINK ]
Warszawa, r. 2008 (Ksika)
Justyna Garczyska, Halina Kara, Alina Kpiska, Izabela Stpor, Izabela Winiarska-Grska
9. Wielojzyczno. Kontakty jzykowe w rozwoju kultur sowiaskich
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Wydzia Filologii Polskiej, r. 2008 (Ksika)
Stanisaw Dubisz (Redaktor), Izabela Stpor (Redaktor)

Publikacja w ksice

10. Krakowiacy wschodni - gwara, historia, kultura ludowa  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Kara), str. 1-1, Zakad Historii Jzyka Polskiego i Dialektologii UW, Towarzystwo Kultury Jzyka, r. 2009 (Inne)
Izabela Stpor
11. Opracowanie leksykograficzne hase przyimkowych i spjnikowych i partyku
w: Glosariusz staropolski. Dydaktyczny sownik etymologiczny, str. 001-001, Wydawnistwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2009 (Haso encyklopedyczne)
Izabela Stpor
12. Podhale - kultura ludowa  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Kara), str. 1-1, Zakad Historii Jzyka Polskiego i Dialektologii UW, Towarzystwo Kultury Jzyka, r. 2009 (Esej lub rozdzia w ksice)
Izabela Stpor
13. Krakowskie  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Kara), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artyku)
Izabela Stpor
14. Maopolska rodkowa II (Lasowiacy)  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Kara), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artyku)
Izabela Stpor
15. Maopolska rodkowa III (Tarnowskie)  [ LINK ]
w: Gwary polskie. Przewodnik multimedialny (red. Halina Kara), str. 1-1, Uniwersytet Warszawski, r. 2008 (Artyku)
Izabela Stpor
16. Liczebniki zbiorowe w polskich przekadach Biblii
w: Wok polszczyzny dawnej i obecnej (red. B. Nowowiejski), str. 184-193, Biaystok, r. 2006 (Artyku)
Izabela Stpor
17. Liczebniki zbiorowe w zwizku gwnym zdania od XVI do XIX wieku
w: Czyni sowami. Studia ofiarowane Krystynie Dugosz-Kurczabowej (red. H. Kara), str. 306-313, Wydawnictwo Wydziau Polonistyki UW, r. 2006 (Artyku)
Izabela Stpor
18. Liczebniki zbiorowe w podrcznikach do gramatyki jzyka polskiego od XVI do XIX wieku
w: Zamknite w jzyku. Studia jzykoznawcze (red. H. Kara), str. 16-22, Wydawnictwo Wydziau Polonistyki UW, r. 2004 (Artyku)
Izabela Stpor