Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Agnieszka Ko��cia��ska

                

Publikacja w czasopimie

1. Danuta Penkala-Gawcka, Izabella Main, Anna Witeska-Mynarczyk (red.) W zdrowiu i w chorobie… Z bada antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Pozna, Biblioteka Telgte Wydawnictwo 2012. ss. 347, ISBN 978-83-61845-12-6
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 97 r. 2013, str. 339-342 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
2. „Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX w. do dzi  [ LINK ]
ZESZYTY ETNOLOGII WROCAWSKIEJ Nr 1(16) r. 2012, str. 37-53 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
3. Czy onanista to te Polak? Debata o masturbacji 1993-1994  [ LINK ]
INTERALIA. PISMO POWICONE STUDIOM QUEER Nr 7 r. 2012, str. 1-17 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
4. Dwch osobnikw narodowoci cygaskiej... Wtki etniczne w procesach sdowych o gwat  [ LINK ]
DIALOG - PHENIBEN Nr 5 r. 2012, str. 34-39 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
5. Les groupes de femmes non fministes Le mouvement Brahma Kumaris
ETHNOLOGIE FRANAISE Tom 40 Nr 2 r. 2010, str. 257-265 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
6. The 'power of silence': Spirituality and women's agency beyond the Catholic Church in Poland
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 53 Nr spring r. 2009, str. 56-71 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
7. Bauman na kryzys [recenzja ksiki Z. Baumana, Konsumowanie ycia, prze. Monika Wyrwas-Winiewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Krakw 2009)
ETNOGRAFIA NOWA Nr 1 r. 2009, str. 154-155 (Recenzja)
Agnieszka Kociaska
8. 'Experiencing Diversity and Mutuality'. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologw Spoecznych (EASA), Lublana, 26-20 sierpnia 2008
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 92 r. 2008, str. 361-370 (Sprawozdanie)
Agnieszka Kociaska, Boena Bielenin, Agnieszka Chwieduk, Anna Niedwied, Helena Patzer, Danuta Penkala-Gawcka, Agnieszka Poniak
9. Nie manipulowa matk
WYSOKIE OBCASY (DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ) Nr dn. 19.01 r. 2008, str. 32-37 (Artyku)
Renata Hryciuk, Agnieszka Kociaska, Lidia Ostaowska
10. Potga ciszy – z antropologicznych studiw nad genderowym wymiarem alternatywnej duchowoci
KULTURA I SPOECZESTWO Nr 3 r. 2008, str. 91-108 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
11. Warszawa wielowyznaniowa
OPCIT Nr 3(40) r. 2008, str. 32-36 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
12. 'Europe and the World'. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologw Spoecznych (EASA), Bristol, 18-21 wrzesnia 2006
LUD Tom XCI r. 2007, str. 420-423 (Sprawozdanie)
Helena Patzer, Agnieszka Kociaska
13. Dziaanie cisz  [ LINK ]
OPCIT Nr 3(36) r. 2007, str. 3-5 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
14. Strach po polsku. Rozmowa z Janem Tomaszem Grossem
OPCIT Nr 1(34) r. 2007, str. 22-23 (Inne)
Agnieszka Kociaska
15. A na etnologii...[wywiad ze studentami etnologii]  [ LINK ]
OPCIT Tom 29 Nr 2 r. 2006, str. 6-7 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
16. Demokracja jak coca-cola [wywiad z Serhijem adanem]
OPCIT Tom 30-31 Nr 3-4 r. 2006, str. 9-9 (Inne)
Agnieszka Kociaska
17. Dlaczego Grecy? wywiad z prof. Michaelem Herzfeldem  [ LINK ]
OPCIT Tom 28 Nr 1 r. 2006, str. 6-7 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
18. Rinterprtation du genre: Brahma Kumaris en Pologne
CAHIERS DE PUBLICATIONS DOCTORALES Tom 7 Nr Mai r. 2006, str. 119-128 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
19. Wizjonerki
WYSOKIE OBCASY (DODATEK DO GAZETY WUBORCZEJ) Nr 23.12 r. 2006, str. 32-39 (Inne)
Agnieszka Kociaska, Lidia Ostaowska
20. Ostatni aborygeni Europy
OPCIT Tom 26 Nr 5 r. 2005, str. 8-9 (Artyku)
Arkadiusz Bentkowski, Agnieszka Kociaska (Tumacz)
21. What Does It Mean to Be a feminist in Poland? Impressions from the Thirteenth Annual Democracy and DIversity Summer Institute in Krakow
TRANSREGIONAL CENTER FOR DEMOCRATIC STUDIES BULLETIN Tom 15/2 Nr June r. 2005, str. 4-4 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
22. Ku odpowiedzialnoci. Etnologia w Polsce: tradycje i wyzwania  [ LINK ]
OPCIT Nr 6-7 (19 r. 2004, str. 12-13 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
23. Pe, religia, polityka - o mojej antropologii
LUD Tom LXXXVIII r. 2004, str. 203-218 (Artyku)
Agnieszka Kociaska
24. Pokj w naszych rkach
OPCIT Nr 1(14) r. 2004, str. 11-11 (Esej lub rozdzia w ksice)
Agnieszka Kociaska
25. Prezentacja pisma "(op.cit.,) Maszyna interpretacyjna. Pismo kulturalno-spoeczne
LUD Tom LXXXVIII r. 2004, str. 355-360 (Recenzja)
Agnieszka Kociaska, Magdalena Radkowska

>>> Nastpne >>>