Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:SĹ‚awomir Sikora

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Film antropologiczny. Medium nieoswojone?  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Tom 62 Nr 2 r. 2013, str. 0,21 / 28-29 (Artykuł)
Sławomir Sikora
2. Spotkania z innym. W drodze do filmowej antropologii. Rafa Syska rozmawia ze Sławomirem Sikor±
EKRANy Nr 2 (12) r. 2013, str. 0,73 ark. / 92-104 (Artykuł)
Sławomir Sikora (Inny), Rafał Syska (Inny)
3. Ukryte Michaela Hanekego jako eksperymentalny 'dokument' performatywny  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 82 r. 2013, str. 0,93 ark. / 92-104 (Artykuł)
Sławomir Sikora
4. Afryka Roucha. Mimikra – podmiotowo¶ć – sprawczo¶ć  [ LINK ]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 296-297 Nr 1-2 r. 2012, str. 134-147 (Artykuł)
Sławomir Sikora
5. [Przekład] Diaspory
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 296-297 Nr 1-2 r. 2012, str. 45-64 (Artykuł)
James Clifford (Autor oryginału), Sławomir Sikora (Tłumacz), Karolina Dudek (Tłumacz)
6. Czy film obserwacyjny musi być realistyczny? (Cannibal Tours Dennisa O'Rourke'a)  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 75-76 r. 2011, str. 301-306 (Artykuł)
Sławomir Sikora
7. Jean Rouch. W stronę wyobrażonego
LITERATURA LUDOWA Tom 6 r. 2011, str. 45-56 (Artykuł)
Sławomir Sikora
8. Kolorowe w±tki. Opowie¶ci kutchańskich haftów  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 74 r. 2011, str. 001-001 (Artykuł)
Sławomir Sikora
9. O filmie, antropologii... Jeanie Rouchu i Piotrze
ETNOGRAFIA NOWA Tom 3 r. 2011, str. 223-225 (Artykuł)
Sławomir Sikora
10. On film, anthropology... Jean Rouch and Piotr
ETNOGRAFIA NOWA Nr 3 r. 2011, str. 223-235 (Artykuł)
Sławomir Sikora
11. The Other Side of Istanbul
VISUAL ANTHROPOLOGY REVIEW Tom 27 Nr 1 r. 2011, str. 115-116 (Artykuł)
Sławomir Sikora
12. Waranasi − miasto dobrej ¶mierci w obiektywie Roberta Gardnera (Forest of Bliss)
KULTURA WSPÓŁCZESNA Tom 2(68) r. 2011, str. 001-001 (Artykuł)
Sławomir Sikora
13. Awangarda i tradycja w cieniu terroryzmu. Transkulturowe kino Leonarda Retela Helmricha  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Nr 70 r. 2010, str. 217-223 (Artykuł)
Sławomir Sikora
14. Dokument a film antropologiczny – w poszukiwaniu wyróżników i granic [dyskusja]
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA Tom 291 Nr 4 r. 2010, str. 201-202 (Inne)
Sławomir Sikora (Inny), Krzysztof Kopczyński (Inny), Zbigniew Benedyktowicz (Inny)
15. Rec.: 'W dolinie smutku rozpostrzyj skrzydła...' (rec. z ksi±żki D. Rieffa, W morzu ¶mierci)
NOWE KSIˇŻKI Nr 2 r. 2010, str. 41-41 (Recenzja)
Sławomir Sikora
16. Remarks on NAFA film festival and conference (2010)  [ LINK ]
NAFA NETWORK Tom 17.5 r. 2010, str. 18-21 (Artykuł)
Sławomir Sikora
17. Widać, kto wesoło zamieszkuje ¶wiat. Z Andrzejem Kramarzem i Weronik± Łodzińsk± rozmawiaj± Karolina Dudek i Sławomir Sikora
ROCZNIK MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE Tom XVI r. 2010, str. 273-274 (Artykuł)
Sławomir Sikora, Karolina Dudek
18. Zmieniaj±ce się podmioty narracji etnograficznych. Sprawozdanie z festiwalu NAFA (2010)  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Tom 71-72 r. 2010, str. 313-317 (Artykuł)
Sławomir Sikora
19. Żywe pomniki. Pamięć i zapomnienie w filmie 'Gyumri'
KWARTALNIK FILMOWY Tom XXXII Nr 69 r. 2010, str. 121-130 (Artykuł)
Sławomir Sikora
20. Kultura Wizualna [odpowiedĽ na ankietę]  [ LINK ]
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO r. 2009, str. 00-00 (Hasło encyklopedyczne)
Sławomir Sikora
21. Portret podwójny. Wizerunek depresji  [ LINK ]
KWARTALNIK FILMOWY Nr 66 r. 2009, str. 182-190 (Artykuł)
Sławomir Sikora
22. Widać, kto wesoło zamieszkuje ¶wiat. Wywiad z Andrzejem Kramarzem i Weronik± Łodzińsk± [przedruk]
BARBARZYŃCA Nr 3-4(16-17) r. 2009, str. 3-24 (Artykuł)
Sławomir Sikora, Karolina Dudek
23. Etnografia wielostanowiskowa. Qu'est-ce que c'est ça?
OPCIT Nr 2(39) r. 2008, str. 11-11 (Artykuł)
Sławomir Sikora
24. Gugara, kilka uwag w przypisie...
KWARTALNIK FILMOWY Tom 64 r. 2008, str. 207-211 (Artykuł)
Sławomir Sikora
25. Oczami innych. Między nauk± a praktyk± społeczn±
KWARTALNIK FILMOWY Tom 62-62 r. 2008, str. 307-321 (Artykuł)
Sławomir Sikora

>>> Następne >>>