Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Tomasz Strączek

                

Publikacja w czasopimie

1. Badania polsko-macedoskie
ETNOGRAFIA POLSKA Tom XXIX Nr 1 r. 1985, str. 135-142 (Artyku konferencyjny)
Tomasz Strczek

Ksika

2. Pisanki - Kraszanki - Oklejanki. Malowane jajka w zwyczajach i obrzdach. Zdobnictwo - artyzm. Katalog wystaw 19 marca - 28 marca 2005 i 9 kwietnia - 22 maja 2005 [ss. 36]
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Sztuki Ludowej, r. 2005 (Inne)
Marian Pokropek (Redaktor), Katarzyna Waszczyska, Tomasz Strczek
3. Katalog wystawy: Kurban. Szkice z obrzdowoci ofiarnej w kulturze ludowej Macedonii, ss. 16, ilustr. 2
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrbusach, r. 1997 (Inne)
Marian Pokropek, Tomasz Strczek
4. Sporedbena monografija na makedonskoto selo Jablanica i polskite sela Pjentki i Tvarogi. T. 2, Narodna architektura [Osadnictwo i budownictwo wiejskie przysikw drobnoszlacheckich okolic Ciechanowca i wsi Jablanica w Macedonii. Studium porwnawcze]
Katedra po Etnologija i kulturloszka Antropologija - Warszawa; Institut za Folklor "Marko Cepenkov"- Skopje, r. 1992 (Ksika)
Marian Pokropek, Tomasz Strczek