Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Krzysztof Fordoński

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Differenze religiose e loro riflessi nelle traduzioni litterarie: Maciej Kazimierz Sarbiewski e i suoi traduttori anglicani
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LXI Nr 2 r. 2014, str. 367-376 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński, Roberto Peressin (Tłumacz)
2. The Art of Translation and the Art of Editing
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 7 r. 2014, str. 167-173 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
3. An English Paraphrase of Maciej Kazimierz Sarbiewski’s Ode Lyr. I 15 Published in the Period After the Relief of Vienna
TERMINUS Tom XV Nr 26.1 r. 2013, str. 35-50 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
4. Anna Kwiatkowska, ‘Sztuka na miarę, czyli dwa ¶wiaty bohaterów E. M. Forstera’. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013
LANGUAGE AND LITERARY STUDIES OF WARSAW Tom 3 r. 2013, str. 253-255 (Recenzja)
Krzysztof Fordoński
5. Robert Burns and Maciej Kazimierz Sarbiewski: A Translatological Investigation into the Mystery of 'I dream'd I lay'  [ LINK ]
SCOTTISH LITERARY REVIEW Tom 5 Nr 1 r. 2013, str. 13-29 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
6. Skarga biednego poety: miejsce i rola sakiewki w dziejach literatury angielskiej
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 6 r. 2013, str. 142-153 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
7. ‘The Eternal Moment’ – L’Italia nella produzione giovanile di Edward Morgan Forster
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LIX Nr 2 r. 2012, str. 263-274 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński, Roberto Peressin (Tłumacz)
8. Michelle Fillion, ‘Difficult Rhythm. Music and the Word in E.M. Forster’, Urbana, Chicago, and Springfield: University of Illinois Press, 2010
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA Tom 5 r. 2012, str. 280-283 (Recenzja)
Krzysztof Fordoński
9. Recepcja poezji religijnej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego na Wyspach Brytyjskich w wiekach XVII i XVIII
BAROK. HISTORIA. LITERATURA. SZTUKA. Tom 19 Nr 2 r. 2012, str. 133-153 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
10. Tourism as a Destructive Force in E. M. Forster’s Early “Italian” Fiction
LINGUISTIC ACADEMY JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY LANGUAGE STUDIES Tom 2 r. 2012, str. 21-34 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
11. “Starched like Horace’s Odes”? Coleridge (Mis)Translates Sarbiewski
NEULATEINISCHES JAHRBUCH Tom 13 r. 2011, str. 57-73 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
12. Maciej Kazimierz Sarbiewski and English Dissenting Poets of the Early 18th Century: A Study in Reception of Neo-Latin Poetry in Great Britain  [ LINK ]
TERMINUS Tom XIII Nr 24 r. 2011, str. 71-85 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
13. Two Minor Dramatic Experiments. Edward Morgan Forster and His Pageants
LINGUISTIC ACADEMY JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY LANGUAGE STUDIES Tom 1 r. 2011, str. 9-18 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
14. Bernadetta M. Puchalska-D±browska „Literatura angielska. Zarys dziejów. Skrypt dla studentów filologii polskiej”. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2003
PRZEGLˇD GLOTTODYDAKTYCZNY Tom 25 r. 2008, str. 173-176 (Recenzja)
Krzysztof Fordoński
15. Sarbiewski, Hervey i Palma. Łacińsko-angielsko-włoskie curiosum muzyczne
BAROK Tom XV Nr 1 (29) r. 2008, str. 221-223 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński, Piotr Urbański
16. William Sidney Walker i jego The Appeal of Poland (1816). Glosa do stosunków polsko-brytyjskich w epoce napoleońskiej
NAPIS Tom 13 r. 2008, str. 145-159 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński, Piotr Urbański
17. Historia przekładów literackich w języku angielskim. Recenzja ksi±żki Stuarta Gillespie i Davida Hopkinsa (red.) The Oxford History of Literary Translation in English. Volume 3. 1660-1790. Oxford 2005
PRZEKŁADANIEC Nr 1-2 r. 2007, str. 280-285 (Recenzja)
Krzysztof Fordoński
18. Mapping Europe in Verse. Poetic Cartography of Seamus Heaney.
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LIV Nr 4 r. 2007, str. 280-287 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
19. Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY Tom LIV Nr 2 r. 2007, str. 178-180 (Recenzja)
Krzysztof Fordoński
20. A Case of Unsuccessful Translation: Lawrence Norfolk's Lempriere's Dictionary in Poland  [ LINK ]
EUROPEAN JOURNAL OF ENGLISH STUDIES Tom 10 Nr 3 r. 2006, str. 289-296 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
21. William Butler Yeats and the Irish Coinage
NUMISMATICS INTERNATIONAL BULLETIN Tom 39 Nr 4 r. 2004, str. 77-83 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
22. Homoerotic Function of Foreign Settings in the Early Fiction of E. M. Forster  [ LINK ]
r. 2002, str. 1-18 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
23. Polski przekład literacki w warunkach wolnego rynku. Spojrzenie nieobiektywne, prowokacyjne i stronnicze
PRZEKŁADANIEC, A JOURNAL OF LITERARY TRANSLATION Nr 7 r. 2000, str. 131-149 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
24. Translating the Translated, Mistranslated and Untranslatable. Several Remarks upon the Polish Editions of At Swim-Two-Birds by Flann O
PRZEKŁADANIEC, A JOURNAL OF LITERARY TRANSLATION Nr 5 r. 1999, str. 71-79 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński
25. Poeta propagatorem piękna. William Butler Yeats i narodowa moneta irlandzka
POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE Tom V (XXV) r. 1998, str. 325-336 (Artykuł)
Krzysztof Fordoński

>>> Następne >>>