Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Krzysztof Szafran

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Nowe wykorzystanie słownika polszczyzny historycznej
PRACE FILOLOGICZNE Tom 64 r. 2013, str. 159-172 (Artykuł)
Monika Kresa, Krzysztof Szafran
2. Ku elektronicznej wersji Słownika polszczyzny XVI wieku
BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO Tom 60 r. 2004, str. 87-97 (Artykuł konferencyjny)
Krzysztof Szafran
3. Analiza morfologiczna jezyka polskiego w praktyce
BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO Tom LVII r. 2002, str. 171-184 (Artykuł)
Janusz Bień, Krzysztof Szafran

Książka

4. Analiza i formalny opis struktury Słownika polszczyzny XVI w.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Książka)
Krzysztof Szafran
5. Mały ortograficzny słownik ucznia
Świat Książki, r. 2004 (Książka)
Z Saloni, Krzysztof Szafran, T. Wróblewska
6. Podręczny słownik ortograficzny
Swiat Książki, r. 2003 (Książka)
Z Saloni, Krzysztof Szafran, T Wroblewska
7. Ortograficzny słownik ucznia. Dostosowany do najnowszych zmian w ortografii
PWN, r. 2000 (Książka)
Krzysztof Szafran, Z Saloni, T Wróblewska

Publikacja w książce

8. Structure of Meaning in the Dictionary of Polish of the 16th century
w: Papers of the Conference Methods of Lexical Analysis: theoretical assumptions and practical applications, str. 347-359, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Krzysztof Szafran
9. The dictionary of Polish of the 16th century and the computer: from paper to a (structured) file
w: Papers in Computational Lexicography Complex 2005: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Lexicography, str. 171-179, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, r. 2005 (Artykuł konferencyjny)
Tadeusz Piotrowski, Krzysztof Szafran
10. A Practical Application of Morphological Analysis of Polish
w: Intelligent Information Processing and Web Mining, str. 267-275, Springer, r. 2004 (Artykuł konferencyjny)
Krzysztof Szafran
11. Kilka uwag o Schematycznym indeksie a tergo polskich form wyrazowych Jana Tokarskiego
w: Nie bez znaczenia, str. 243-254, Uniwersytet w Białymstoku, r. 2001 (Artykuł)
Krzysztof Szafran
12. Experimental parsers of Polish
w: 3 Europaische Konferenz "Formale Beschreibung slavischer Sprachen, Leipzig 1999", str. 185-190, Universitat Leipzig, r. 2000 (Artykuł)
Krzysztof Szafran, Janusz Bień, M Woliński