Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Amanda Krzyworzeka

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Anthropology and decision making: An introduction
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 65 r. 2013, str. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/fcl.2013.650109; 1,70 ark. / 97-113 (Artykuł)
Åsa Boholm, Annette Henning, Amanda Krzyworzeka
2. Antropologia ekonomiczna w badaniach rolników i społeczności wiejskich  [ LINK ]
WIEŚ I ROLNICTWO Nr 3(160) r. 2013, str. 53-74 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
3. Decision-making in farming households in eastern Poland
FOCAAL. EUROPEAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Tom 65 r. 2013, str. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/fcl.2013.650111; 1,38 ark. / 129-144 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
4. Antropologiczne spojrzenie na proces podejmowania decyzji - na przykładzie rolnictwa  [ LINK ]
E-MENTOR Tom 44 Nr 2 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
5. Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej  [ LINK ]
E-MENTOR Tom 43 Nr 1 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka, Paweł Krzyworzeka
6. Postrzeganie i przeżywanie bogactwa i biedy przez podlaskich rolników
LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN Tom 96 r. 2012, str. 179-202 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
7. Funkcjonowanie wiedzy rolniczej  [ LINK ]
E-MENTOR Tom 3(40) r. 2011, str. 58-62 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
8. O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego  [ LINK ]
OPCIT Tom czerwiec Nr 26.06.2011 r. 2011, str. 00-00 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka, Paweł Krzyworzeka
9. Wieś - miasto. Gdzie leży granica?,
OPCIT Tom 40 Nr 3 r. 2008, str. 44-47 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
10. Antropolog jedzie na wieś rozmowa z prof. Anna Zadrożyńską
OPCIT Nr 6(33) r. 2006, str. 6-7 (Artykuł)
Anna Zadrożyńska-Barącz, Amanda Krzyworzeka
11. Redakcja numeru 6 (33)/2006
OPCIT Nr 6(33) r. 2006, str. 1-20 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka (Redaktor), Tomasz Rakowski (Redaktor)
12. Zagubiony teren
OPCIT Nr 6(33) r. 2006, str. 8-9 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
13. Summary of the workshop 'What ethnology is. Ethnology and particular social sciences' [in:] The Imperative of Otherness. Social-Cultural Creation of Otherness, Chata Polifoniczna
CHATA Nr 4 r. 2003, str. 77-80 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka, Monika Nawracka

Książka

14. Horyzonty antropologii kultury. Tom w darze dla Profesor Zofii Sokolewicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Wydawnictwo DiG, r. 2005 (Książka)
Jerzy Wasilewski (Redaktor), Anna Zadrożyńska-Barącz (Redaktor), Amanda Krzyworzeka (Inny)

Publikacja w książce

15. Two plus two equals ... not enough. Numbers and counting in the household strategies of Polish farmers
w: Exploring home, neighbouring and distant cultures, str. 59-72, Wydawnictwo DiG, r. 2008 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
16. Reflections on the ECRIS Metod in Use
w: Symbols and Rituals of Statehood and Resistance. A documentation od Collectiva Field Research Done by Young Anthropologists from Berlin and Warsaw, str. 45-49, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2007 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka, Monika Nawracka
17. Potoczny obraz polityki w oczach Górali
w: Rozmowy z góralami o polityce, str. 19-39, Wydawnictwo TRIO, r. 2005 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
18. Selkupowie - rdzenni mieszkańcy Syberii Zachodniej
w: Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej, red. Paweł Timofiejuk, Andrzej Wierzbicki, Eugeniusz Zieliński [ss. 220], str. 145-158, Dom Wydawniczy ELIPSA, r. 2004 (Artykuł)
Amanda Krzyworzeka
19. Multikulturalizm Tomskoj oblasti. Razmyslenija na fone issledovanija obscestva selkupov
w: Multikulturnost i obrazovanije. Materialy mezregionalnoj nauzno-prakticeskoj konferencii s mezdunarodnym ucasiem 15-16 maja g. [ss. 228], str. 141-147, Istoriceskij fakultet Tomskovo gosudarstvennogo universiteta, Tomskoe regionalnoe otdelenije 'Sibirskogo narodnogo sobora', r. 2003 (Artykuł konferencyjny)
Paweł Krzyworzeka, Amanda Krzyworzeka