Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Anna Kobylińska

                

Publikacja w czasopimie

1. Brothers Hungarians... Jn Palrik Attempt at Renegotiating the Slovak-Hungarian Relations on the Threshold of the 1860s
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 108 r. 2013, str. 001-001 (Artyku)
Joanna Goszczyska, Anna Kobyliska
2. ierny romantizmus: slovensk prpad. Rekognoskcia ternu
SLOVENSKA LITERATURA Nr 2 r. 2013, str. 89-92 (Artyku)
Joanna Goszczyska, Anna Kobyliska
3. Badanie kultury sowackiej jako obszaru krzyowania si wpyww kulturowych w kontekcie dziedzictwa habsburskiego. Zarys perspektywy badawczej
KONTAKTY Tom XI r. 2012, str. 29-34 (Artyku)
Anna Kobyliska
4. wiat - grb. Gnostyckie lki i chrzecijaskie nadzieje sowackiego wieszcza Janka Kra
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Tom LXII r. 2012, str. 199-218 (Artyku)
Anna Kobyliska
5. W poszukiwaniu tabu. Sowiaskie peregrynacje, Tabu w oku szeroko otwartym, red. Natalia Dugosz, Zvonko Dimoski, Wydawnictwo Rys, Pozna 2012, ss.458.
SLAVIA MERIDIONALIS Tom 12 r. 2012, str. 001-001 (Recenzja)
Anna Kobyliska
6. Czarny romantyzm - przypadek sowacki. Rekonesans
KONTAKTY Nr X r. 2011, str. 119-129 (Artyku)
Anna Kobyliska
7. A. Gruskov, Sarkofagi i bankomaty
DIALOG Nr 6 r. 2009, str. 194-196 (Artyku)
Anna Kobyliska (Tumacz)
8. B. Sucho-Chmiel, Spnione spowiedzi czyli autobiografie uwikanych w histori pisarzy sowackich XX wieku, Krakw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, 2007, ss. 216
KONTAKTY Nr VIII r. 2009, str. 83-91 (Recenzja)
Anna Kobyliska
9. Janusz Siatkowski: Studia nad wpywami obcymi w oglnosowiaskim atlasie jzykowym - Pavol igo; Kronika (tumaczenie)
KONTAKTY Tom V r. 2006, str. 106-122 (Inne)
Anna Kobyliska (Tumacz)
10. Maria Bobrownicka: Pogranicza w centrum Europy - Jozef Hviš (tumaczenie)
KONTAKTY Tom V r. 2006, str. 67-74 (Inne)
Anna Kobyliska (Tumacz)
11. Medzery dejn. Slovensk nrodn krajinka v poskom pohade
KONTAKTY Tom V r. 2006, str. 32-44 (Artyku)
Anna Kobyliska
12. Recenzja naukowa monograficznego numeru czasopima „Slovensk literatra” powiconego romantyzmowi
PAMITNIK SOWIASKI Tom LVI Nr 1 r. 2006, str. 143-147 (Recenzja)
Anna Kobyliska
13. Szczeliny historii. Sowacki pejza narodowy w polskiej perspektywie.
KONTAKTY Tom V r. 2006, str. 37-52 (Artyku)
Anna Kobyliska
14. Mária z Magdaly L‘udmili Podjavorinskiej - apoteoza jawnogrzesznicy apoteoz kobiety
PAMITNIK SOWIASKI Tom LV Nr 1 r. 2005, str. 25-45 (Artyku)
Anna Kobyliska

Ksika

15. Tropem Hermesa. Przypadek sowackiego ksidza, myliciela i literata Jonša Zborskiego
Wydzia Polonistyki UW, r. 2012 (Ksika)
Anna Kobyliska

Publikacja w ksice

16. Czarny romantyzm - przypadek sowacki. Rekonesans
w: Czarny romantyzm. Przypadek sowacki, str. 7-10, Elipsa, r. 2012 (Esej lub rozdzia w ksice)
Joanna Goszczyska, Anna Kobyliska
17. Czarny romantyzm Viliama Pauliniego-Ttha (o dramacie L'udsk komdia)
w: Czarny romantyzm. Przypadek sowacki, str. 113-132, Elipsa, r. 2012 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska
18. V zajat irnie (k labyrintovej štruktre Faustidy Jonša Zborskho)
w: Poetika humoru, str. 140-149, Univerzita Konštantna Filozofa, r. 2012 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska
19. miech i melancholia. Przypadek Jonš Zborsk
w: Smiech, slzy asvet komiky. Monografia štdi okomike (red. Ivan Janovi ), str. 311-335, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitnch vied, r. 2011 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska
20. Kocurkowo czyli sowacki raj. Zborsk versus Klimek
w: Znaczce przestrzenie Sowiaszczyzny (red. Joanna Goszczyska, Grayna Szwat-Gyybowa), str. 199-229, Instytut Slawistyki Zachodniej i Poudniowej, r. 2010 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska
21. Labirynty herezji w twrczoci Jona Zborskiego (na podstawie rkopisu Vstpenie Krista do Rja)
w: Z warsztatu wspczesnego sowacysty. Studia sowacystyczne dedykowane pamici Marii Honowskiej (red. Halina Mieczkowska, Aleksandra Hudyma, Zbigniew Babik), str. 201-213, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, r. 2010 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska
22. Enfant terrible slovenskej literatry 19. storoia. Jon Zborsk – demtologiztor
w: Legendy amty esk aslovensk literatury (red. S. Fedrov, A. Jedlikov), str. 56-63, stav pro eskou literaturu AV R, r. 2009 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska
23. Konflikt idei w eposie religijnym Jona Zborskiegо Vstpenie Krista do Rja
w: Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum (red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov), str. 151-166, Uniwersytet dzki, r. 2009 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska
24. Masky otca v tvorbe Dušana Mitanu. Starho otca nvrat do "otcovho lona"
w: Od patriarchy k tatnkovi. Zpadoslovansk modely otcovstv (red. M. Filipowicz, J. Krlak, A. Zachov), str. 169-180, Univerzita Hradec Krlov, r. 2009 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska
25. Torzo ako literrny ner - casus Drma sveta Janka Kra
w: V Macurovch botch. Vbr pspvk ze studentsk literrnvdn konference 2002-2009 (red. S. Fedrov, A. Jedlikov), str. 214-221, stav pro eskou literaturu AV R, Akropolis, r. 2009 (Esej lub rozdzia w ksice)
Anna Kobyliska

>>> Nastpne >>>