Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Marcin Hauzer

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Moduli spaces of framed perverse instantons on P^3
GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL Tom 53 r. 2011, str. 51-96 (Artykuł)
Marcin Hauzer, Adrian Langer
2. Moduli spaces of framed perverse instantons on P^3
GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL Tom 53 r. 2010, str. 51-96 (Artykuł)
Adrian Langer, Marcin Hauzer
3. On modluli spaces of semistable sheaves on Enrique surfaces
ANNALES POLONICI MATHEMATICI Tom 99 r. 2010, str. 305-321 (Artykuł)
Marcin Hauzer (Autor oryginału)
4. On moduli spaces of semistable sheaves on Enriques surfaces
ANNALES POLONICI MATHEMATICI Tom 99 r. 2009, str. 305-321 (Artykuł)
Marcin Hauzer
5. Stała Eulera - Mascheroniego
DELTA Tom 8 Nr 399 r. 2007, str. 7-8 (Artykuł)
Marcin Hauzer (Autor oryginału)
6. Trójki pitagorejskie
DELTA Tom 3 r. 2007, str. 9-10 (Artykuł)
Marcin Hauzer (Autor oryginału)
7. Wakacyjne łamigłówki
DELTA Tom 7 Nr 398 r. 2007, str. 8-10 (Artykuł)
Marcin Hauzer (Autor oryginału)
8. Wielomian Ehrharta
DELTA Tom 3 r. 2007, str. 3-4 (Artykuł)
Marcin Hauzer (Autor oryginału)