Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jerzy Żyżyński

                

Publikacja w czasopimie

1. Gospodarka jako spjny system strumieni pienidza a problem racjonalnoci pakietu fiskalnego
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCAWIU Nr 305 r. 2013, str. 917-931 (Artyku)
Jerzy yyski (Autor oryginau)
2. Ubezpieczenia zdrowotne jako instrumenty finansowania.
STUDIA I MATERIAY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZDZANIA WIEDZ Nr 39 r. 2011, str. 265-278 (Artyku)
Jerzy yyski
3. Finanse publiczne - kwestia pozycji pastwa.
EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY KWARTALNIK TEORETYCZNY Nr 24 r. 2010, str. 44-63 (Artyku)
Jerzy yyski
4. Kilka uwag o pozytkach ze znajomoci statystyki.
PROBLEMY ZARZDZANIA Nr 4 r. 2009, str. 25-35 (Artyku)
Jerzy yyski
5. Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie drg naprawy.
EKONOMISTA Nr 2 r. 2009, str. 163-189 (Artyku)
Jerzy yyski
6. Wejcie do strefy euro - od iluzji do konkretw.
EKONOMISTA Nr 5 r. 2009, str. 579-606 (Artyku)
Jerzy yyski
7. Stopa podatkowa jako konsekwencja struktury gospodarczej.
EKONOMISTA Nr 3 r. 2008, str. 357-381 (Artyku)
Jerzy yyski
8. Polemika z ksik Roberta Gwiazdowskiego. Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesanki, praktyczne konsekwencje.
EKONOMISTA Nr 6 r. 2007, str. 943-953 (Artyku)
Jerzy yyski
9. Przyjcie euro a problem dysparytetu kursowego.
PROBLEMY ZARZDZANIA Nr 5 r. 2007, str. 226-238 (Artyku)
Jerzy yyski
10. Kontrola skarbowa gromi podatki porednie.
GAZETA PRAWNA Nr 220 r. 2006, str. 2-2 (Artyku)
Jerzy yyski
11. Modele decyzyjne a mechanizm podejmowania decyzji w polityce pieninej.
EKONOMISTA Nr 2 r. 2006, str. 169-183 (Artyku)
Jerzy yyski
12. System finansowy a gospodarka realna: midzy suebnoci a wyobcowaniem.
EKONOMISTA Nr 4 r. 2006, str. 527-549 (Artyku)
Jerzy yyski
13. Budet pastwa i jego funkcje w polityce fiskalnej
PROBLEMY ZARZDZANIA Nr 2/2005 (8) r. 2005, str. 173-235 (Artyku)
Jerzy yyski
14. E.Pluciski
EKONOMISTA Nr 3 r. 2005, str. 409-418 (Recenzja)
Jerzy yyski
15. Ekonomia sektora publicznego. Redakcja naukowa tomu.
PROBLEMY ZARZDZANIA Nr 4 r. 2005, str. 5-266 (Inne)
Andrzej Wiatrak, Jerzy yyski
16. Makroekonomiczne dylematy sfery finansw i pienidza w procesie transformacji (jak to widz ekonomici)
EKONOMISTA Nr 3 r. 2005, str. 413-418 (Recenzja)
Jerzy yyski
17. Podatki bezporednie czy porednie, liniowe czy progresywne, z ulgami czy bez ulg - argumenty do dyskusji.
PROBLEMY ZARZDZANIA Nr 4 r. 2005, str. 123-175 (Artyku)
Jerzy yyski
18. Spr o cel banku centralnego i rola sektora bankowego w gospodarce.
EKONOMISTA Nr 5 r. 2005, str. 2-26 (Artyku)
Jerzy yyski
19. Inflacja bazowa. Przemysaw Woniak. CASE, W-wa 2002
EKONOMISTA Nr 2 r. 2003, str. 259-262 (Recenzja)
Jerzy yyski
20. Davide Gualerni:Consumption and Growth Recovery and Structural Change in US Economy
EKONOMISTA Nr 4 r. 2002, str. 613-617 (Recenzja)
Jerzy yyski
21. Podatki porednie i bezporednie - problemy i fakty.
EKONOMISTA Nr 5 r. 2002, str. 719-750 (Artyku)
Jerzy yyski

Ksika

22. Budet i polityka podatkowa (wybrane zagadnienia)
PWN, r. 2009 (Ksika)
Jerzy yyski
23. Podstawy metod statystycznych dla zarzdzania.
Wyd. Naukowe Wydziau Zarzdzania UW, r. 2004 (Ksika)
Jerzy yyski
24. Unia walutowa (tumaczenie ksiki)
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, r. 2003 (Ksika)
Waldemar Kozio, Alojzy Nowak, Jerzy yyski, Piotr Szczepankowski
25. Wstp do problematyki uwarunkowa i funkcji polityki pieninej i fiskalnej.
Wyd. Naukowe Wydziau Zarzdzania UW, r. 2002 (Ksika)
Jerzy yyski

>>> Nastpne >>>