Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Ewa Leś

                

Publikacja w czasopimie

1. wypowied w czci
TRZECI SEKTOR r. 2014, str. 32 / 73-76 (Inne)
Ewa Le
2. Pomoc spoeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej - Piotr Szaustowicz
PRACA SOCJALNA Tom 2 r. 2010, str. 25-26 (Recenzja)
Ewa Le (Autor komentarza)
3. Nowa gospodarka spoeczna. Wybrane koncepcje.
TRZECI SEKTOR Nr 2 r. 2005, str. 36-45 (Artyku)
Ewa Le (Autor oryginau)
4. Odkrywamy na nowo (wywiad).
NOWE YCIE GOSPODARCZE Nr 15 r. 2004, str. 4-4 (Inne)
Ewa Le (Autor oryginau)
5. Przedsibiorczo spoeczna.
NOWE YCIE GOSPODARCZE Nr 15 r. 2004, str. 5-8 (Artyku)
Ewa Le (Autor oryginau)
6. Rado darowania (debata).
NOWE PASTWO Nr 1 r. 2004, str. 18-21 (Inne)
Ewa Le (Autor oryginau)
7. Ucieczka do przodu?
NOWE PASTWO Tom 6 r. 2003, str. 23-25 (Artyku)
Ewa Le (Autor oryginau)
8. Ustawa o poytku publicznym i wolontariacie. Lifting dotychczasowych unormowa czy urzeczywistnienie kultury pomocnicznoci?
POLITYKA SPOECZNA Tom 7 r. 2003, str. 1-5 (Artyku)
Ewa Le (Autor oryginau)
9. Jak ponownie zdoby prac.
GAZETA PRAWNA Tom nr 167 r. 2002, str. 20-20 (Artyku)
Ewa Le (Autor oryginau)
10. Szansa dla osb dugotrwale bezrobotnych.
GAZETA PRAWNA Tom nr 163 r. 2002, str. 14-15 (Artyku)
Ewa Le (Autor oryginau)
11. Bohaterowie s zmczeni.
WSPLNOTA Nr 41 r. 2000, str. 5-6 (Artyku)
Ewa Le
12. Rozproszy stereotypy.
NOWE YCIE GOSPODARCZE Nr 49 r. 2000, str. 17-19 (Artyku)
Ewa Le

Ksika

13. Organizacje non profit w nowej polityce spoecznej w Polsce na tle europejskim
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2013 (Ksika)
Ewa Le (Autor oryginau)
14. Analiza porwnawcza modeli wsppracy administracji publicznej z organizacjami nonprofit w wybranych pastwach Unii Europejskiej
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, r. 2011 (Ksika)
Ewa Le (Redaktor)
15. Przemiany rodziny w Polsce i we Woszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Ksika)
Ewa Le, Stefania Bernini
16. Gospodarka spoeczna i przedsibiorstwo spoeczne. Wprowadzenie do problematyki.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2008 (Ksika)
Ewa Le (Redaktor)
17. Gospodarka spoeczna. Koncepcje i zasoby. Studium badawcze.
ISP PAN, r. 2008 (Inne)
Ewa Le, Sawomir Nacz
18. Nowa gospodarka spoeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym.
Collegium Civitas Press, r. 2008 (Ksika)
Ewa Le (Redaktor), Magorzata Odak (Redaktor)
19. Obszary gospodarki spoecznej. Dowiadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej, Instytut Polityki Spoecznej UW, r. 2008 (Ksika)
Ewa Le (Redaktor), Magorzata Odak (Redaktor), Paulina Chodyra (Redaktor)
20. Podstawy ksztacenia w zakresie przedsibiorczoci spoecznej. Pakiet edukacyjny.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2008 (Ksika)
Ewa Le (Redaktor), Magorzata Odak (Redaktor)
21. Monitoring ustawy z dnia 13 czerwca 2004 r. o zatrudnieniu socjalnym. Badanie skutecznoci reintegracji spoecznej i zawodowej.  [ LINK ]
, r. 2007 (Ksika)
Ewa Le, Magorzata Odak
22. Z teorii i praktyki gospodarki spoecznej.
Collegium Civitas Press, r. 2006 (Ksika)
Ewa Le (Redaktor), Magorzata Odak (Redaktor)
23. Raport z monitoringu dziaania Centrw Integracji Spoecznej - 1,5 roku po uchwaleniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym.  [ LINK ]
Ministerstwo Polityki Spoecznej, r. 2005 (Ksika)
Ewa Le, Sawomir Nacz
24. Pomoc spoeczna: od klientyzmu ku proaktywnym formom wsparcia.
Instytut Polityki Spoecznej UW, r. 2002 (Ksika)
Ewa Le (Redaktor)
25. La Fondation de Pologne: dix ans de soutien des mouvements de citoyens et des initiatives d
Fundacja dla Polski, r. 2001 (Ksika)
Ewa Le (Autor oryginau)

>>> Nastpne >>>