Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Zofia Zieli��ska

                

Publikacja w czasopimie

1. Geneza i tre aktu abdykacji Stanisawa Augusta
STUDIA RDOZNAWCZE. COMMENTATIONES Tom 51 r. 2013, str. 43-68 (Artyku)
Zofia Zieliska
2. Wadysaw Konopczyski - najwybitniejszy polski historyk XX w.  [ LINK ]
r. 2013, str. 1-1 (Artyku)
Zofia Zieliska
3. Co nam pozostawiy elity polityczne XVIII wieku?
ZESZYTY KARMELITASKIE Tom 2 (59) r. 2012, str. 34-38 (Artyku)
Zofia Zieliska
4. Korespondencja Stanisawa Augusta z Katarzyna II - problemy edytorskie
WIEK OWIECENIA Tom 27 r. 2011, str. ISSN 0137-6942 / 11-25 (Artyku)
Zofia Zieliska
5. „Przyjaciele” i wrogowie – Polska midzy Rosj a Prusami A.D. 1766
ARCANA Tom 92-93 Nr 2-3 r. 2010, str. 7-20 (Artyku)
Zofia Zieliska
6. Profesor Teresa Zieliska (18 maja 1929-15 lutego 2010)
BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADA NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM Tom 14 r. 2010, str. 5-6 (Inne)
Zofia Zieliska
7. Teresa Zieliska (18 V 1929-15 II 2010)
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 117 Nr 3 r. 2010, str. 199-206 (Artyku)
Zofia Zieliska
8. The Polish Commonwealth of the day of Stanislas Augustus in selected western works on Russia
ACTA POLONIAE HISTORICA Tom 102 r. 2010, str. 43-65 (Artyku)
Zofia Zieliska
9. Rec.: Extra limites, „Interes WM Pana wspomniaem Krlowi JMci…”, Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Adama Mikoaja Sieniawskiego wojewody beskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704-1725, oprac. Adam Perakowski, Ksigarnia Akademicka, Krakw 2007, ss. 376
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXVI Nr 3 r. 2009, str. 127-143 (Artyku)
Zofia Zieliska, Jacek Burdowicz-Nowicki
10. Rec.: Boris Wadimirowicz Nosow, Ustanowlenije rossijskogo gospodstwa w Rieczi Pospolitoj 1756-1768 gg., Wyd. „Indrik”, Moskwa 2004, ss. 728
WIEK OWIECENIA Tom 24, r. 2008, str. 158-177 (Recenzja)
Zofia Zieliska
11. Rzeczpospolita midzy Prusami a Rosj w wietle polsko-pruskiego sporu o co generalne w 1765r. Cz. 2
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXV Nr 3 r. 2008, str. 5-59 (Artyku)
Zofia Zieliska
12. Rzeczpospolita midzy Prusami a Rosj w wietle polsko-pruskiego sporu o co generalne w 1765r. Cz. I
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom CXV Nr 2 r. 2008, str. 5-52 (Artyku)
Zofia Zieliska
13. Pogoski o rozbiorze oraz ich reperkusje w Rzeczypospolitej w okresie bezkrlewia 1763-1764 r.
PRZEGLD HISTORYCZNY Tom 96 Nr 4 r. 2005, str. 543-571 (Artyku)
Zofia Zieliska

Ksika

14. Stanisaw August i jego Rzeczpospolita. Dramat pastwa, odrodzenie narodu. Materiay z wykadw
Wyd. Arx regia, Orodek Wydawniczy Zamku Krlewskiego w Warszawie, r. 2013 (Ksika)
Zofia Zieliska (Redaktor), Angela Sotys (Redaktor)
15. Polska w okowach „systemu pnocnego” 1763-1766
Arcana, r. 2012 (Ksika)
Zofia Zieliska
16. Krl i konstytucja (o Stanisawie Augucie jako autorze Konstytucji 3 Maja 1791)  [ LINK ]
AKME Studia Historica, r. 2010 (Inne)
Zofia Zieliska
17. Pierwszy rozbir Polski
Arcana, r. 2010 (Ksika)
Zofia Zieliska (Redaktor), Wadysaw Konopczyski
18. W krgu badaczy dziejw politycznych XVIII wieku. Jzef Feldman-Emanuel Rostworowski-Jerzy Michalski
Semper, r. 2010 (Ksika)
Zofia Zieliska (Redaktor), Wojciech Kriegseisen (Redaktor)
19. Studia z dziejw stosunkw polsko-rosyjskich w XVIII wieku
Semper, r. 2001 (Ksika)
Zofia Zieliska

Publikacja w ksice

20. „Krl wyda trzy miliony, czeka trzy miesice, by widzie Katarzyn przez trzy godziny”. Po co ta podr?
w: Stanisaw August i jego Rzeczpospolita. Dramat pastwa, odrodzenie narodu. Materiay z wykadw, str. 183-194, Wyd. Arx regia, Orodek Wydawniczy Zamku Krlewskiego w Warszawie, r. 2013 (Artyku)
Zofia Zieliska
21. „Nowe wiata polskiego tworzenie”. Stanisaw August – reformator 1764-1767
w: Stanisaw August i jego Rzeczpospolita. Dramat pastwa, odrodzenie narodu. Materiay z wykadw, str. 9-32, Wyd. Arx regia, Orodek Wydawniczy Zamku Krlewskiego w Warszawie, r. 2013 (Artyku)
Zofia Zieliska
22. "Przeciwnociom nie daj si zwyciy"
w: Stanisaw August, ostatni krl polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, str. 98-99, Zamek krlewski w Warszawie, r. 2011 (Artyku)
Zofia Zieliska
23. "wietne dni"
w: Stanisaw August, ostatni krl polski. Polityk, mecenas, reformator 1764-1795, str. 442-443, Zamek krlewski w Warszawie, r. 2011 (Artyku)
Zofia Zieliska
24. Co przetrwao z ksiki Ottona Forsta-Battaglii Stanisaw August Poniatowski und der Ausgang des alten polnischen Staates, Berlin 1927
w: Czowiek deuropy Otto Forst de Battaglia (1889-1965), str. 103-117, Qaestio, r. 2011 (Artyku)
Zofia Zieliska
25. Kanclerz Andrzej Stanisaw Zauski wobec Rosji w latach 1734-1744
w: Bracia Zauscy. Ich epoka i dzieo. Zbir studiw, str. 28-47, Biblioteka Narodowa, r. 2011 (Artyku)
Zofia Zieliska, Dorota Dukwicz (Redaktor)

>>> Nastpne >>>