Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Roman Michałowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego [La rencontre de Gniezno en l’an 1000. Les origines spirituelles de la fondation de l’archeveché polonais], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [Éditions de l’Université de Wroclaw], 455 pages + 1 carte + 4 planches, Wrocław 2005, Sciences Sociales d’ailleurs. 32 ouvrages à traduire, Éditions de l’École des hautes études en Sciences sociales  [ LINK ]
Tom XXX Nr 1 r. 2013, str. ISBN 978-2-7132-2414-0 / 44-45 (Recenzja)
Jerzy Pysiak, Roman Michałowski (Autor oryginału)
2. Christianization of the Piast Monarchy in the 10th – 11th Centuries
ACTA POLONIAE HISTORICA Nr 101 r. 2010, str. 5-35 (Artykuł)
Roman Michałowski
3. Barbarzyńcy w historii Europy. Próba nowego spojrzenia
PRZEGLĄD HISTORYCZNY Tom 96 r. 2005, str. 617-621 (Artykuł)
Roman Michałowski
4. Bolesław Chrobry bratem kanoników magdeburskich. Próba nowego spojrzenia
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 112 Nr 3 r. 2005, str. 55-68 (Artykuł)
Roman Michałowski
5. Jeszcze raz o religijnych przesłankach powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Odpowiedź Recenzentowi
KWARTALNIK HISTORYCZNY Tom 112 Nr 4 r. 2005, str. 93-115 (Artykuł)
Roman Michałowski

Książka

6. Historia powszechna. Średniowiecze
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2012 (Książka)
Roman Michałowski (Autor oryginału)
7. Historia powszechna. Średniowiecze
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2011 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Roman Michałowski
8. Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu
Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Książka)
Roman Michałowski (Redaktor)
9. Historia powszechna. Średniowiecze
PWN, r. 2009 (Książka)
Marek Dziekan (Redaktor), Roman Michałowski
10. Historia powszechna. Średniowiecze
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2009 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Roman Michałowski
11. Sacrum, Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym.  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2005 (Książka)
Jerzy Pysiak (Redaktor), Aneta Pieniądz (Redaktor), Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz, Roman Michałowski, Paweł Janiszewski, Robert Wiśniewski, Karol Modzelewski, Sławomir Moździoch, Marta Młynarska-Kaletynowa, Stanisław Rosik, Dariusz A. Sikorski, Leszek Paweł Słupecki, Maja Gąssowska, Paweł Żmudzki, Mateusz Wilk, Aleksandra Czapelska, Marcin Pauk, Maria Starnawska, Anna Loba, Ewa Żółkiewska, Monika Saczyńska-Kaliszuk, Elżbieta Witkowska-Zaremba, Jacek Kowalski, Jarosław Jarzewicz, Łukasz Kozak, Maria Koczerska

Publikacja w książce

12. Mediaeval Studies in the Institute of History at the University of Warsaw
w: History at the University of Warsaw, str. 121-137, Wydawnictwo Neriton, r. 2012 (Artykuł)
Roman Michałowski
13. Mediewistyka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim, str. 21-36, Wydawnictwo Neriton, r. 2012 (Artykuł)
Roman Michałowski
14. Historia Kościoła w badaniach Gerarda Labudy
w: Początki państwa i Kościoła polskiego w badaniach profesora Gerarda Labudy, str. 19-38, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, r. 2011 (Artykuł)
Roman Michałowski
15. Przedmowa
w: Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, str. 5-6, Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Inne)
Roman Michałowski
16. Król czy misjonarz? Rozumienie misji w X/XI wieku
w: Bruno z Kwerfurtu: osoba - dzieło - epoka, str. 129-144, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Roman Michałowski
17. Pałace monarsze na tle geografii sakralnej pierwszej monarchii piastowskiej. Uwagi wstępne
w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, str. 444-467, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Artykuł)
Roman Michałowski
18. Słowo wstępne do drugiego wydania
w: M. Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne. Wybór pism, str. 7-9, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2010 (Artykuł)
Roman Michałowski
19. Karolingowie
w: Dynastie Europy, str. 135-149, r. 2009 (Artykuł)
Roman Michałowski
20. Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku
w: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-publiczne, str. 11-49, r. 2008 (Artykuł)
Roman Michałowski
21. Die Heiligenkulte sowie die staatlichen und ethnischen Grenzen: Polen und die Nachbarländer vom 10. bis zum 14.Jh.
w: Grenzräume und Grenzüberschreitungen im Vergleich. Der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa, str. 339-360, Akademie Verlag, r. 2007 (Artykuł)
Roman Michałowski
22. Die „nationale“ Interpretation des Christentums im frühmittelalterlichen Polen
w: Language of Religion – Language of the People. Medieval Judaism, Christianity and Islam, str. 357-372, Wilhelm Fink Verlag, r. 2006 (Artykuł)
Roman Michałowski
23. Początki państwa polskiego w badaniach naukowych Gerarda Labudy
w: Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, str. 71-86, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, r. 2006 (Artykuł)
Roman Michałowski
24. Polen und Europa um das Jahr 1000. Mit dem Anhang: Zur Glaubwürdigkeit des Berichts von Gallus Anonymus über das Treffen in Gnesen
w: Der Hoftag in Quedlinburg 973. Von den historischen Wurzeln zum Neuen Europa, str. 51-72, Akademie Verlag, r. 2006 (Artykuł)
Roman Michałowski
25. Ottońskie sanktuarium na Wyspie Tybrowej. Przyczynek do najdawniejszych dziejów kultu św. Wojciecha
w: Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana prof. dr hab. Klementynie Żurowskiej, str. 373-381, Wydawnictwo Uniersytetu Jagiellońskiego, r. 2005 (Artykuł)
Roman Michałowski

>>> Następne >>>