Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Mikalaj Khaustovich

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Halina Tvaranovicz, Pry bramach Radzimy. Litaraturnae ab'jadnanne Belaveża: stanaulenne, prablemy, asoby
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 376-378 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
2. HenadĽ Kisjalou, Smak belaruszczyny
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 379-382 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
3. Hutarka Daniły sa Scjapanam u kanteksce belaruskaj ananimnaj litaratury XIX stahoddzja
ACTA ALBARUTHENICA Tom 14 r. 2014, str. 15-37 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
4. H.A. Hladkova, Tvorczaja spadczyna Ihnacija Bykouskaha u kanteksce epochi eurapejskaha Asvetnictva. Autareferat dysertacyi na atrymanne vuczonaj stupeni kandydata filalahicznych navuk pa specyjalnascjach 10.01.01 - belaruskaja litaratura; 10.01.03 - litaratura narodau krain zameżża (polskaja), BDU, Minsk 2012, 24 s.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 369-371 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
5. Sibirskaja vysylka Korbutau
STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNE Tom 12 r. 2013, str. 75-82 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
6. Szukajuczy rukapisy Arcjoma Vjaryhi-Dareuskaha...
ACTA ALBARUTHENICA Tom 13 r. 2013, str. 41-66 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
7. Falklor u litaratury Belarusi perszaje palovy XIX st.
ACTA ALBARUTHENICA Tom 12 r. 2012, str. 23-42 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
8. Folklor chłopski i szlachecki w literaturze Białorusi I połowy XIX wieku
POLITEJA (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) Tom 4/1 r. 2012, str. 122-143 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
9. I.M. Zaprudski, Pa daroze na Parnas. Atrybucyjnyja dasledavanni i pytanni recepcyi belaruskaj litaratury XIX stahoddzja
ACTA ALBARUTHENICA Tom 12 r. 2012, str. 268-271 (Recenzja)
Mikalaj Khaustovich
10. Ideja adradżennja Reczy Paspalitaj u belaruskaj litaratury perszae palowy XIX st.
BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA Tom 4 r. 2012, str. 22-35 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
11. Zwei Strömungen der belarussischen Literatur des 19. Jahrhunderts: die Emanzipation des belarussischen Literaturprozesses aus dem Literatursystem der Rzeczpospolita
STUDIA SLAVICA OLDENBURGENSIA Tom 20 r. 2012, str. 59-75 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
12. Anatomija tekstu
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 27-50 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
13. Skarb moj - rozum i paczcivasc'. Razdzely z knihi pra Franciszka Rysinskaha
ACTA ALBARUTHENICA Tom 11 r. 2011, str. 288-346 (Esej lub rozdział w ksi±żce)
Mikalaj Khaustovich
14. Spadczyna Franciszka Rysinskaha
STUDIA I SZKICE SLAWISTYCZNE Tom XI r. 2011, str. 49-55 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
15. Balaslau Prus. Lal'ka
ARCHE Tom 4 r. 2010, str. 441-583 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)
16. Perszy belaruski lemantar
ARCHE Tom 4 r. 2010, str. 243-262 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
17. Varszava belaruskaja
ARCHE Tom 4 r. 2010, str. 5-7 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
18. Vytoki fantastyki Jana Barszczeuskaha
ACTA ALBARUTHENICA Tom 10 r. 2010, str. 49-66 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
19. Adkaz akulistu, jaki ne mae idealahicznych szorau
ARCHE Tom 11-12 r. 2009, str. 283-291 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
20. Alaksandar Rypіnskі, Bеlaru¶
ARCHE Tom 5 r. 2009, str. 202-280 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz), Mikalaj Khaustovich (Autor komentarza)
21. Alaksandar Rypіnskі: znajomy і nеznajomy
ARCHE Tom 5 r. 2009, str. 281-395 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
22. Atrybucyja Pinskae szlachty: novyja hipotezy
ACTA ALBARUTHENICA Tom 9 r. 2009, str. 35-51 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
23. Tvorczasc' Jana Barszczeuskaha vaczyma ruskaha czalaveka
ARCHE Tom 4 r. 2009, str. 385-4000 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
24. Tvorcza¶ć Jana Barszczeuskaha vaczyma ruskaha czalavеka
ARCHE Tom 4 r. 2009, str. 385-400 (Artykuł)
Mikalaj Khaustovich
25. Ja, choć i ne paeta
ARCHE Tom 7-8 r. 2008, str. 880-923 (Inne)
Mikalaj Khaustovich (Tłumacz)

>>> Następne >>>