Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Marcin Drzewiecki

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Biblioteki szkolne i publiczne wobec zjawiska wykluczenia edukacyjnego
BIBLIOTEKARZ Nr 12 r. 2008, str. 5-7 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki
2. Profesor dr hab. Maria Dembowska w mojej pamięci
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 76 Nr 4 r. 2008, str. 568-569 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki
3. Bringing Poland’s system of Academic Education in the Field of Library and Information Science into the 21 century
POLISH LIBRARIES TODAY Tom 7 r. 2007, str. 105-108 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki
4. Edukacja biblioteczna i informacyjna w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
BIBLIOTEKARZ Nr 1 r. 2006, str. 7-11 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki
5. System kształcenia akademickiego w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce na początku stulecia. Mobilność – akredytacja – standardy kształcenia.
BIBLIOTEKARZ Nr 4 r. 2006, str. 6-9 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki
6. Akredytacja kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna.
PORADNIK BIBLIOTEKARZA Nr 9 r. 2002, str. dodatek / 1-1 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki
7. Europejskie standardy kształcenia a restrukturyzacja polskiego systemu edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Nr 2 r. 1998, str. 87-99 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata, Marcin Drzewiecki

Książka

8. Nowoczesna biblioteka. Materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2009 (Książka)
Marcin Drzewiecki (Redaktor)
9. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja-Informacja-Media
CEBID, r. 2005 (Książka)
Marcin Drzewiecki (Redaktor)
10. Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2005 (Książka)
Marcin Drzewiecki
11. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna w aspekcie przepisów prawnych
CEBID, r. 2004 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski
12. Program Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych. T.1-3.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, r. 2004 (Książka)
Marcin Drzewiecki (Opracowujący), Jacek Puchalski (Opracowujący), Michał Zając (Opracowujący), Mirosława Majewska (Opracowujący)
13. Program Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych. T.1-3.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, r. 2004 (Książka)
Marcin Drzewiecki (Opracowujący), Jacek Puchalski (Opracowujący), Michał Zając (Opracowujący), Mirosława Majewska (Opracowujący)
14. Regulacje prawne bibliotek szkolnych
CEBID, r. 2004 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski
15. Wybrane aspekty prawnego otoczenia współczesnej biblioteki
CEBID, r. 2004 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski
16. Informacja europejska w Polskich bibliotekach publicznych.
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, r. 2003 (Książka)
Marcin Drzewiecki (Redaktor), Jacek Puchalski (Redaktor), Mirosława Majewska (Redaktor)
17. Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne dla potrzeb Europy XXI wieku
IINiSB. UW, r. 2002 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, Barbara Sosińska-Kalata, Michał Zając
18. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły
SBP, r. 2001 (Książka)
Marcin Drzewiecki
19. Studia licencjackie. Uzupełniające studia magisterskie. IINSB UW. Pakiet informacyjny. Rok akademicki 2001/2001.
, r. 2001 (Inne)
Małgorzata Kisilowska (Opracowujący), Marcin Drzewiecki (Opracowujący), Jacek Puchalski (Opracowujący)
20. Studia licencjackie. Uzupełniające studia magisterskie. IINiSB UW. Pakiet informacyjny. Rok akademicki 1999/2000.
IINSB UW, r. 2000 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, Barbara Sosińska-Kalata, Robert Brzóska, Dariusz Kuźmina, Michał Zając
21. Informacja naukowa a dydaktyka. Międzynarodowa Konferencja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Gdańsk 10-12 czerwca 1999 r.
IINSB UW, CUKB, r. 1999 (Książka)
Barbara Sosińska-Kalata (Redaktor), Jacek Puchalski (Redaktor), Marcin Drzewiecki (Redaktor), Michał Zając (Redaktor)
22. Studia licencjackie. Uzupełniające studia magisterskie. IINiSB UW. Pakiet informacyjny. Rok akademicki 1999/2000
, r. 1999 (Książka)
Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, Barbara Sosińska-Kalata, Robert Brzóska, Dariusz Kuźmina, Michał Zając

Publikacja w książce

23. Biblioteki publiczne i szkolne w procesie kształtowania edukacji społecznej. Wybrane aspekty
w: Bibliologia i informatologia, str. 81-87, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, r. 2011 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki
24. Rola biblioteki w kształtowaniu kompetencji informacyjnych ludzi młodych.
w: Biblioteka, bibliotekarz dla nauczyciela i ucznia. Materiały i sprawozdania., str. 7-14, r. 2011 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki
25. Udział bibliotek publicznych w rozwoju społecznym
w: Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji, str. 279-285, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, r. 2009 (Artykuł)
Marcin Drzewiecki

>>> Następne >>>