Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Lech Mróz

                

Publikacja w czasopimie

1. Etnologia - antropologia kulturowa na Uniwersytecie Warszawskim
ETHNOLOGIA EUROPAE CENTRALIS Nr 10 r. 2010, str. 86-96 (Artyku)
Lech Mrz
2. Zadziw si wiatem, czowiekiem, kultur. Etnologia na UW po 75 latach  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI. PISMO UCZELNI Nr 4 r. 2010, str. 22-22 (Artyku)
Lech Mrz
3. Zapiski podrne Jacka Oldzkiego
ETNOGRAFIA NOWA Nr 2 r. 2010, str. 91-112 (Artyku)
Lech Mrz
4. Historia troch wsplna
MIDRASZ Tom 143 Nr 3 r. 2009, str. 13-18 (Artyku)
Lech Mrz
5. Jak poprawi sytuacj Romw
DIALOG - PHENIBEN Nr stycze r. 2009, str. 16-17 (Artyku)
Lech Mrz
6. Od Kaziukw do Werbowej Niedzieli  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tom 41 Nr 2 r. 2009, str. 22-23 (Artyku)
Lech Mrz
7. [wypowied] Oswajajmy polskie dzieci z wielokulturowoci
MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ Nr 1 r. 2009, str. 50-54 (Artyku)
Lech Mrz (Inny)
8. Cztery opowieci o lwowskim kolekcjonerze
LUD Tom 92 r. 2008, str. 245-254 (Artyku)
Lech Mrz
9. Czy Cygan to jeszcze Cygan? [str. 8-9. 59]  [ LINK ]
OPCIT Tom 3(40) r. 2008, str. 8-9 (Artyku)
Lech Mrz
10. Symwoy nacionalnoj identycznosti jak turystycznyj towar
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. 2008, str. 341-357 (Artyku)
Lech Mrz
11. Ivan Hreczko: czotiti powisti pro kolekcionera (Ivan Hrechko: Four Narratives on a Collector)
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. 2007, str. 406-414 (Artyku)
Lech Mrz
12. 70 lat etnologii na Uniwersytecie Warszawskim  [ LINK ]
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tom 1(26) Nr luty r. 2006, str. 17-21 (Artyku)
Lech Mrz
13. Romowie na rynku pracy (I) Spoeczne i kulturowe konteksty
DIALOG - PHENIBEN Tom 7 Nr lipiec r. 2006, str. 27-34 (Artyku)
Lech Mrz
14. Romowie na rynku pracy (II). Spoeczne i kulturowe konteksty
DIALOG - PHENIBEN Tom 8 Nr sierpie r. 2006, str. 26-28 (Artyku)
Lech Mrz
15. Вступ до проблематики [transkr. Wstup do problematyki; tum. ang. An introduction into Problem Field]
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. 2005, str. 230-237 (Artyku)
Lech Mrz
16. Вiдкритися чужому [transkr. Widkrytysia czuomu, rec.: A. Bartosz, Nie bj si Cygana, Sejny 2004; tum. ang. To Be Open to Foreigneness. Review by Ada bartosz. Don't Be Afraid of Gypsy]
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. 2005, str. 435-438 (Artyku)
Lech Mrz
17. З Украïни до Полшi. Спогади военнoгo часу[trnakr. Z Ukrainy do Polszczy, rec.: E. Dbicki, Ptak umarych, Warszawa 2004; tum. From Ukraine to Poland. Reminiscences of War Time. Review by Edward Dbicki. Bird of the Deceased]]
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. 2005, str. 431-435 (Artyku)
Lech Mrz
18. Панегирик на власну честь [transkr. Panegiryk na wlasnu czest – rec.: N. Demeter, N. Bessonow, W. Kutenkow, Istorija cygan – nowyj wzgliad. Worone 2000, s. 334; tum. ang. A Panegyric in Honour of Oneself]
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. 2005, str. 424-430 (Artyku)
Lech Mrz
19. Потреба мифу.Поправляння исторiï Ромiв [trnaskr. Potreba mifu; tum. ang. A Ness for Myth; il.]
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. 2005, str. 294-311 (Artyku)
Lech Mrz
20. 600-лiтня iсторiя циган в Галичинi [transkr. 600-litnja istorija cygan w Hayczyny; tum. ang. 600-years-long History of Gipsies in Galicia]
NARODOZNAWCZI ZOSZYTY Nr 3-4 r. 2005, str. 237-258 (Artyku)
Lech Mrz
21. Cygaska pami, rec. E. Dbicki, Ptak umarych, Warszawa 2004
DIALOG - PHENIBEN Nr kwiecie r. 2005, str. 26-30 (Recenzja)
Lech Mrz
22. Etnografia, etnologia, antropologia kulturowa w Uniwersytecie Warszawskim od 1935 roku do dzi
NAUKA POLSKA - JEJ POTRZEBY ORGANIZACJA I ROZWJ Tom XIV(XXXIX) r. 2005, str. 77-109 (Artyku)
Lech Mrz, Zofia Sokolewicz
23. Nie bj si Cygana, rec.: A. Bartosz, Nie bj si Cygana, Sejny 2004
DIALOG - PHENIBEN Nr maj r. 2005, str. 26-29 (Recenzja)
Lech Mrz
24. Oswajanie odmiennoci [Nie bj si Cygana, Adam Bartosz, Fundacja Pogranicze, Program Wydawniczy]  [ LINK ]
POLITYKA Tom 16.05.2005 r. 2005, str. 00-00 (Recenzja)
Lech Mrz
25. Z rodu cygaskich muzykw. Wspomnienia [Edward Dbicki, Ptak umarych, Biblioteka Narodowa]  [ LINK ]
POLITYKA Tom 09.05.2005 r. 2005, str. 00-00 (Recenzja)
Lech Mrz

>>> Nastpne >>>