Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Barbara SosiƄska-Kalata

                

Publikacja w czasopi¶mie

1. Małgorzata Góralska: Pi¶mienno¶æ i rewolucja cyfrowa
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ Tom 52 Nr 1 r. 2014, str. 132-137 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata
2. Kronika życia naukowego
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 1 r. 2013, str. 87-108 (Sprawozdanie)
Barbara Sosińska-Kalata (Opracowuj±cy), Ewa Chuchro (Opracowuj±cy)
3. Pracownikom i współpracownikom „Przegl±du Bibliotecznego”.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 3 r. 2013, str. 285-288 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
4. Z żałobnej karty: Ewa Chuchro
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 81 Nr 2 r. 2013, str. 269-272 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
5. 85-lecie „Przegl±du Bibliotecznego” 1927-2012
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 80 Nr 4 r. 2012, str. 461-471 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
6. Jacek Tomaszczyk, Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Katowice 2009
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 1 r. 2010, str. 111-114 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata
7. Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w ¶rodowisku cyfrowym. Warszawa 2010
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 2 r. 2010, str. 211-215 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata
8. „Przegl±d Biblioteczny” 2005-2008
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 4 r. 2008, str. 611-628 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
9. Komputer – człowiek – prawo. Ksiêga pami±tkowa Wydziału Zarz±dzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2007
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 76 Nr 3 r. 2008, str. 495-503 (Recenzja)
Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata
10. Maria Dembowska 1914-2008.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 4 r. 2008, str. 554-558 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
11. Od Redakcji
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 1 r. 2008, str. 5-6 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
12. Od Redakcji
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 76 Nr 3 r. 2008, str. 401-403 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
13. „Przegl±d Biblioteczny” – rocznik 1927.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 75 Nr 4 r. 2007, str. 521-552 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata, Marianna Banacka
14. „The Library Review” – research quarterly
POLISH LIBRARIES TODAY Nr 7 r. 2007, str. 148-148 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
15. Implementation of the new model of information and library science education at the biggest Polish universities.
POLISH LIBRARIES TODAY Tom 7 r. 2007, str. 94-104 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
16. Od redakcji.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 75 Nr 4 r. 2007, str. 477-480 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
17. Osiemdziesi±t lat „Przegl±du Bibliotecznego” (Od redakcji)
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 75 Nr 1 r. 2007, str. 5-6 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
18. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 2 r. 2005, str. 155-159 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
19. Kontynuacja i rozwój (od redakcji).
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 1 r. 2005, str. 5-9 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata (Autor oryginału)
20. Kontynuatorzy wrocławskiej szkoły bibliologicznej. Rec. pr. zb. Oblicza kultury ksi±żki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej. Red. Małgorzata Komza, Krzysztof Migoń, Marta Skalska-Zlat, Anna Żbikowska-Migoń. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 3 r. 2005, str. 379-388 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata, Marianna Banacka
21. Od redakcji
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 2 r. 2005, str. 153-154 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata (Autor oryginału)
22. Wypełnianie przestrzeni informacji i komunikacji społecznej. Rec. pr. zb. Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Red. Maria Kocójowa, Kraków: Wydaw. UJ, 2004.
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Tom 73 Nr 1 r. 2005, str. 102-109 (Recenzja)
Barbara Sosińska-Kalata
23. Dlaczego i jak powstał projekt Kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  [ LINK ]
BIBLIOTEKARZ Nr 10 r. 2004, str. 2-4 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata
24. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji (projekt).  [ LINK ]
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY Nr 1/2 r. 2004, str. 67-72 (Inne)
Barbara Sosińska-Kalata (Opracowuj±cy), Henryk Hollender (Opracowuj±cy), Sabina Cisek (Opracowuj±cy), Zdzisław Gêboły¶ (Opracowuj±cy), Artur Jazdon (Opracowuj±cy)
25. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji (projekt).
BIBLIOTEKARZ Nr 9 r. 2004, str. 6-9 (Artykuł)
Barbara Sosińska-Kalata (Opracowuj±cy), Sabina Cisek (Opracowuj±cy), Zdzisław Gêboły¶ (Opracowuj±cy), Henryk Hollender (Opracowuj±cy), Artur Jazdon (Opracowuj±cy)

>>> Nastêpne >>>