Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jan Turyna

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Interdyscyplinarne podejście do pomiaru wartości ekonomicznej.
KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Nr 2 r. 2010, str. 104-106 (Artykuł)
Jan Turyna
2. Nowy model sprawozdawczosci finansowej w procesie wyceny wartości przedsiebiorstw.
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Nr 4/2 r. 2010, str. 245-263 (Artykuł)
Jan Turyna, Daria Świderska-Rak
3. Jubileusz 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego.
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOSCI Nr 42 r. 2008, str. 33-36 (Inne)
Jan Turyna
4. Współczesne dyskusje na temat teorii i praktyki rachunkowości.
OLYMPUS Nr 2 r. 2008, str. 27-45 (Artykuł)
Jan Turyna
5. Model obiegu informacji w systemie informacyjnym rachunkowości zarządczej.
FORUM RACHUNKOWOŚCI Nr 2 r. 2007, str. 14-20 (Artykuł)
Jan Turyna
6. Strategiczne zarządzanie kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych.
FORUM RACHUNKOWOŚCI Nr 1 r. 2007, str. 17-28 (Artykuł)
Jan Turyna, Beata Pułaska-Turyna
7. Innowacje a międzynarodowe i amerykańskie standardy rachunkowości.
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Tom 32(88) r. 2006, str. 232-255 (Artykuł)
Jan Turyna, Jan Rak
8. Rozliczenie długoterminowych umów budowlanych w świetle MSSF, US GAAP oraz polskiego prawa bilansowego-analiza porównawcza.
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 34 r. 2006, str. 91-110 (Artykuł)
Jan Turyna, Beata Pułaska-Turyna, Elżbieta Kalwasińska
9. Rachunkowość jako system informacyjny: aspekty modelowe.
PROBLEMY ZARZĄDZANIA Nr 4 r. 2004, str. 139-164 (Artykuł)
Jan Turyna
10. Strategiczne zarządzanie kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych
ORGANIZACJA I KIEROWANIE Nr 3(13) r. 2003, str. 39-52 (Artykuł)
Jan Turyna

Książka

11. Rachunkowość finansowa. Wydanie czwarte
C.H. Beck, r. 2014 (Książka)
Jan Turyna (Autor oryginału)
12. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2013 (Książka)
Jan Turyna (Redaktor), Jan Rak (Redaktor)
13. Decyzyjne systemy zarządzania. Redakcja naukowa
Difin, r. 2012 (Książka)
Jerzy Kisielnicki, Jan Turyna
14. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych- Redakcja naukowa
Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2011 (Książka)
Wiesław Szczęsny, Jan Turyna
15. Przedsiębiorczość-aspekty finansowe i społeczne. Redakcja naukowa
Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2010 (Książka)
16. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych-redakcja naukowa
Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2009 (Inne)
Wiesław Szczęsny, Jan Turyna
17. Komputerowe systemy zarządzania - redakcja naukowa
Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2009 (Książka)
Witold Chmielarz, Jan Turyna
18. MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych.
Difin, r. 2008 (Książka)
Jan Turyna
19. Rachunkowość finansowa. Wydanie trzecie.
C.H.Beck, r. 2008 (Książka)
Jan Turyna
20. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Redakcja naukowa
Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2007 (Inne)
Jan Turyna, Wiesław Szczęsny
21. Standardy sprawozdawczości finansowej.MSSF US GAAP Polskie Ustawodawstwo.
Difin, r. 2006 (Książka)
Jan Turyna
22. Rachunkowość finansowa.
C.H.Beck, r. 2005 (Książka)
Jan Turyna
23. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych.
Difin, r. 2004 (Książka)
Jan Turyna (Redaktor), Wiesław Szczęsny (Redaktor)
24. Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej.
DIFIN, r. 2004 (Książka)
Jan Turyna
25. Modelowa analiza założeń współczesnej rachunkowości.
Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2003 (Książka)
Jan Turyna

>>> Następne >>>