Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Wanda Ciarkowska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Diurnal variation in energetic arousal, tense arousal and hedonic tone in extreme morning and evening types
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL Tom 25 r. 2008, str. 577-595 (Artykuł)
Konrad Jankowski, Wanda Ciarkowska
2. Psychofizjologiczne znaczenie dobowego rytmu kortyzolu
PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Tom 13 r. 2006, str. 9-33 (Artykuł)
Wanda Ciarkowska (Autor oryginału)
3. Czy procesy poznawcze wykazują rytmiczne zmiany związane z porą dnia?
PSYCHOLOGIA-ETOLOGIA-GENETYKA Tom 2 r. 2000, str. 19-52 (Artykuł)
Wanda Ciarkowska

Książka

4. Szkice z psychologii różnic indywidualnych
Wydawnictwo Naukowe Scholar, r. 2008 (Książka)
Wanda Ciarkowska (Redaktor), Włodzimierz Oniszczenko (Redaktor)
5. Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, r. 2001 (Książka)
Wanda Ciarkowska (Redaktor), Anna Matczak (Redaktor)

Publikacja w książce

6. Rola chronotypu w przystosowaniu do otoczenia
w: W stronę podmiotowości: O emocjonalności, tożsamości, dobrych uczynkach i pożytkach płynących z porannego wstawania, str. 237-265, Smak Słowa, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
Wanda Ciarkowska (Autor oryginału)
7. Wpływ zegara biologicznego na emocje
w: Dynamika emocji: teoria i praktyka, str. 112-144, PWN, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Wanda Ciarkowska (Autor oryginału)
8. Różnice indywidualne w funkcjonowaniu ludzkiego zegara biologicznego na przykładzie przebiegu dobowego rytmu snu i czuwania osób o chronotypie porannym lub wieczornym
w: Życie na czas, str. 153-188, PWN, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Wanda Ciarkowska (Autor oryginału)
9. Wkład chronopsychologii do wiedzy o inteligencji i jej pomiarze
w: Szkice z psychologii różnic indywidualnych, str. 45-53, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, r. 2008 (Artykuł)
Wanda Ciarkowska (Autor oryginału), Wanda Ciarkowska (Redaktor), Włodzimierz Oniszczenko (Redaktor)
10. Przyczyny i przejawy różnic indywidualnych w przebiegu rytmów okołodobowych u ludzi.
w: Psychologia różnic indywidualnych., str. 182-211, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Wanda Ciarkowska
11. Znaczenie automatyzmów biologicznych i psychicznych w przystosowaniu do otoczenia.
w: Natura Automatyzmów, str. 95-100, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Wanda Ciarkowska
12. Chronotyp jako przejaw różnic indywidualnych w przebigu rytmów dobowych u ludzi
w: Różnice indywidualne: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua, str. 71-99, Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania, r. 2001 (Esej lub rozdział w książce)
Wanda Ciarkowska