Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Magdalena Radkowska-Walkowicz

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Czemu służy straszenie „ideologią gender”? Z Magdaleną Radkowską-Walkowicz rozmawiał Tomasz Stawiszyński
KRYTYKA POLITYCZNA Nr 12.12.2013 r. 2013, str. 00-00 (Inne)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Inny), Tomasz Stawiszyński (Inny)
2. Эмбрионы: потенциальные дети и новые игроки на политической сцене
ETNOGRAFICESKOE OBOZRENIE Nr 3 r. 2013, str. 1,1 ark. / 56-68 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
3. Biotransfiguracje - sztuka, życie, polityka [recenzja książki Moniki Bekke Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010]
TEKSTY DRUGIE Nr 1-2 r. 2013, str. 0,55 ark. / 97-105 (Recenzja)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
4. In vitro – spór o pieniądze i władzę. Z Magdaleną Radkowską-Walkowicz i Agnieszką Ziółkowską rozmawiał Tomasz Stawiszyński
KRYTYKA POLITYCZNA Nr 19.12.2013 r. 2013, str. 00-00 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Inny), Tomasz Stawiszyński (Inny)
5. Who is Afraid of Frankenstein? Polish Debate on In-Vitro Fertilization
ETHNOLOGIA EUROPAEA Tom 42 Nr 2 r. 2013, str. 1,75 ark. / 69-84 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
6. Искусственный человек в образах литературы и кино  [ LINK ]
MEDICINSKAJA ANTROPOLOGIJA I BIOETIKA Nr 3 r. 2012, str. 00-00 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz, Magdalena Korzewnikowa
7. Gdzie się kryją potwory? Dzieci epoki zaawansowanych technologii medycznych
KULTURA POPULARNA Tom 31 Nr 1 r. 2012, str. 26-35 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
8. The creation of 'monsters': the discourse of opposition to in vitro fertilization in Poland
REPRODUCTIVE HEALTH MATTERS Tom 20 Nr 40 r. 2012, str. 30-37 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
9. Sztuczne dziecko. Między niepokojącą obcością a swojską czułością
DIALOG Tom 640 Nr 3 r. 2010, str. 82-91 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
10. Czystość i znaczenie (recenzja książek Mary Douglas: Czystość i brud oraz Ukryte znaczenia)
KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA Nr 1 r. 2009, str. 199-205 (Recenzja)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
11. Pinokio i jego bracia
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY-NOWA SERIA Tom 18 Nr 3 r. 2009, str. 307-317 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
12. Antropolog w terenie
OPCIT Nr 1(38) r. 2008, str. 57-58 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz

Książka

13. Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2013 (Książka)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
14. Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Książka)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor)
15. [Redakcja naukowa] Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia  [ LINK ]
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Książka)
William Arens (Autor oryginału), Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor), Włodzimierz Pessel (Tłumacz)
16. Antropolog wobec współczesności. Tom w darze Profesor Annie Zadrożyńskiej
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2010 (Książka)
Anna Malewska-Szałygin (Redaktor), Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor)
17. Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze [ss. 336]
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2008 (Książka)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
18. Historia i współczesność warszawskiej etnologii. Zjazd absolwentów
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, r. 2007 (Książka)
Justyna Jasionowska (Redaktor), Joanna Koźmińska (Redaktor), Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor), Jerzy Wasilewski (Redaktor), Lech Mróz (Fotograf), Marian Pokropek (Fotograf), Sławomir Sikora (Fotograf), Jacek Kurczewski (Fotograf), J Ostaszewski (Fotograf), Z Koźmiński (Fotograf), P. Walkowicz (Fotograf), Krzysztof Braun (Inny), Urszula Gmachowska (Inny), Marta Ehrenkreutz-Jasińska (Inny)
19. Redakcja numeru czasopisma kulturalno-społecznego '(op.cit.,) maszyna interpretacyjna' Nr 1(34)/2007, temat wiodący: Wizje przyszłości [ss. 56]
Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury "Pasaż Antropologiczny", r. 2007 (Inne)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor)
20. Redakcja numeru czasopisma kulturalno-społecznego '(op.cit.,) maszyna interpretacyjna' Nr 3 (36)/2007, temat wiodący: Słowo w kulturze [ss. 56]
Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury 'Pasaż Antropologiczny', r. 2007 (Inne)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor)
21. Redakcja numeru czasopisma kulturalno-społecznego '(op.cit.,) maszyna interpretacyjna' Nr 2(35)/2007, temat wiodący: Moralność [ss. 56]
Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury 'Pasaż Antropologiczny', r. 2007 (Inne)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Redaktor)

Publikacja w książce

22. Aaaby wynająć brzuch. Antropologiczne konteksty macierzyństwa zastępczego
w: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, str. 331-354, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2012 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
23. Blastusie i syndrom. Rola języka naukowego w polskiej debacie o in vitro
w: Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, str. 294-316, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Artykuł)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
24. Co robi etnograf? Czyta
w: Doświadczanie świata. Doświadczanie lektury, str. 9-24, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo DiG, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Magdalena Radkowska-Walkowicz
25. Przedmowa
w: Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia, str. 7-12, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2011 (Inne)
Magdalena Radkowska-Walkowicz (Autor przedmowy)

>>> Następne >>>