Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Barbara Bartnicka

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Łączliwość składniowo-leksykalna rzeczownika śmiech w twórczości Stefana Żeromskiego
PRACE FILOLOGICZNE Tom 46 r. 2001, str. 49-57 (Artykuł)
Barbara Bartnicka
2. Czy przymiotniki chytry i szczery mogą być synonimami?
PRACE FILOLOGICZNE Tom 45 r. 2000, str. 35-42 (Artykuł)
Barbara Bartnicka (Autor oryginału)
3. Udział słownictwa XIX-wiecznego w Słowniku Języka Polskiegopod redakcją W. Doroszewskiego
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 1 r. 2000, str. 18-23 (Artykuł)
Barbara Bartnicka (Autor oryginału)
4. Przymiotniki dzierżawcze w języku polskim i czeskim
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLIV r. 1999, str. 41-50 (Artykuł)
Barbara Bartnicka (Autor oryginału)
5. Dziewiętnastowieczne funkcje składniowe bezokolicznika (na materiale powieści Henryka Rzewuskiego)
PRACE FILOLOGICZNE Tom XLIII r. 1998, str. 61-66 (Artykuł)
Barbara Bartnicka

Książka

6. Impariamo il polacco. Manuale per principianti (wyd.III)
Wiedza Powszechna, r. 2004 (Podręcznik szkolny)
Krzysztof Wrocławski, Barbara Bartnicka
7. Nous apprenons le polonais (wyd.IV)
Wiedza Powszechna, r. 2004 (Podręcznik szkolny)
Krzysztof Wrocławski, Barbara Bartnicka
8. Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. 1. Teksty; 2. Komenatrz językowy. Ćwiczenia (wyd. IV)
Wiedza Powszechna, r. 2004 (Podręcznik szkolny)
Krzysztof Wrocławski, Barbara Bartnicka
9. Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, r. 2000 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Barbara Bartnicka, Halina Satkiewicz
10. Język i my. Podręcznik do języka polskiego dla szkół średnich (klasa III)
WSiP, r. 2000 (Podręcznik szkolny)
Barbara Bartnicka (Autor oryginału)
11. Nous apprenons le polonais, Methode de polonais pour debutans
Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, r. 2000 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jurkowski, Ludomir Przestaszewski, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski
12. We learn Polish. An Elementary Course. 1/ Texts 2/ and Usage Notes - Exercises
Wiedza Powszechna, r. 2000 (Książka)
Barbara Bartnicka, Krzysztof Wrocławski
13. Impariamo il polacco, Manuale per principianti
Wiedza Powszechna, r. 1999 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jurkowski, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski, Maria di Salvo
14. Język i my 3. Podręcznik języka polskiego dla szkół średnich
WSiP, r. 1999 (Podręcznik szkolny)
Barbara Bartnicka (Autor oryginału)
15. My uczim polskij. Naczalnyj kurs
Wiedza Powszechna, r. 1999 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jurkowski, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski, Tatiana Tichomirorowa
16. Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców
Wyd. TAKT, r. 1999 (Inne)
Barbara Bartnicka, Roxana Sinielnikoff
17. Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 1. Teksty, Cz. 2. Komentarz językowy i ćwiczenia
Wiedza Powszechna, r. 1999 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Barbara Bartnicka, Wojciech Jekiel, Marian Jurkowski, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski

Publikacja w książce

18. Z prac Towarzystwa Przyjaciół Nauk nad językiem polskim (1800-1830)
w: 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, str. 7-14, r. 2001 (Esej lub rozdział w książce)
Barbara Bartnicka