Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Edward Kasperski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Dyskursy fundacyjne romantyzmu
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY Nr 4(33) r. 2012, str. 7-23 (Artykuł)
Edward Kasperski
2. Futurum u Słowackiego
ŚLĄSKIE STUDIA POLONISTYCZNE Nr 1-2 r. 2012, str. 21-39 (Artykuł)
Edward Kasperski
3. Jak funkcjonuje literacka nagroda Nobla? Intencje, dylematy, kulisy, zawody i nieporozumienia. (110 lat istnienia literackiej nagrody Nobla: 1901-2011)  [ LINK ]
TEKSTUALIA r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Edward Kasperski
4. O poezji cmentarnej (graveyard poetry) – Robert Blair i Edward Young
PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO. Nr 2 r. 2012, str. 179-198 (Artykuł)
Edward Kasperski
5. Pochwała wieży Babel. Przyszłość komparatystyki a wielojęzyczność.
TEKSTUALIA Nr 4 r. 2012, str. 5-27 (Artykuł)
Edward Kasperski
6. Romantyzm polski: poezja, polityka wiara,
ARTES LIBERALES: ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IMIENIA ALEKSANDRA GIEYSZTORA W PUŁTUSKU Nr 1-2 r. 2012, str. 001-001 (Artykuł)
Edward Kasperski
7. W groteskowym tyglu. O pisarstwie Mikołaja Gogola - oczami XXI wieku,
TEKSTUALIA Nr 2 r. 2012, str. 5-26 (Artykuł)
Edward Kasperski
8.  Requiem za folkloro? Miti in resnica o folkloristiki,
Nr 163-164 r. 2012, str. 251-270 (Artykuł)
Edward Kasperski
9.  Poezija in filozofija. Stirje stebri tradicije
Nr 163-164 r. 2012, str. 147-173 (Artykuł)
Edward Kasperski
10. Oblicza spektaklu
TEKSTUALIA Nr 3(26) r. 2011, str. 5-23 (Artykuł)
Edward Kasperski
11. Rozliczyć egzystencjalizm (Albert Camus z perspektywy ponowoczesności)
TEKSTUALIA Nr 1(24) r. 2011, str. 21-40 (Artykuł)
Edward Kasperski
12. Samuel Beckett na hnoji nebo na smetiąti?
PROTIMLUV. REVUE PRO KULTURA Nr 3/4 r. 2011, str. 75-85 (Artykuł)
Edward Kasperski
13. Stare i nowe poezji metafizycznej
TEKSTUALIA Nr 2(25) r. 2011, str. 7-28 (Artykuł)
Edward Kasperski
14.  Trudny Norwid, trudna metodologia. Jak badać Norwida?
STUDIA NORWIDIANA Nr 27-28 r. 2011, str. 53-76 (Artykuł)
Edward Kasperski
15. Dyskursy romantyzmologii. Studium (samo)krytyczne
SŁUPSKIE PRACE FILOLOGICZNE. SERIA FILOLOGIA POLSKA Nr 8 r. 2010, str. 7-23 (Artykuł)
Edward Kasperski
16. Etyka i historia. (Czy sądy etyczne są historycznie prawomocne? Czy sądy historyczne mają walor etyczny?
TEKSTUALIA Nr 3(22) r. 2010, str. 165-177 (Artykuł)
Edward Kasperski
17. Giambatista Vico: Uzidanije poezije
GRADINA : ČASOPIS ZA KNIŽEVNOST, UMETNOST I KULTURU r. 2010, str. 29-33 (Artykuł)
Edward Kasperski
18. Gotyzm i śmiech. Groza, groteska i parodia u E.A. Poego
PRACE FILOLOGICZNE Tom LIX r. 2010, str. 181-198 (Artykuł)
Edward Kasperski
19. Koniec historii? Nowy historycyzm?
CLASSICAL QUARTERLY Nr 3(22) r. 2010, str. 19-38 (Artykuł)
Edward Kasperski
20. L’utopie de l’ironie, l’ironie de l’utopie. F. Schlegel, S. Kierkegaard et C. Norwid
LES NOUVEAUX CAHIERS FRANCO-POLONAIS Nr 8(2009) r. 2010, str. 28-36 (Artykuł)
Edward Kasperski
21. Podmiot w szamotaninie  [ LINK ]
CLASSICAL QUARTERLY Nr 4 r. 2010, str. 01-01 (Artykuł)
Edward Kasperski
22. Requiem dla folkloru?... Mity i prawda folkloryzmu
TEKSTUALIA Nr 2(21) r. 2010, str. 21-36 (Artykuł)
Edward Kasperski
23. Samuel Beckett: w gnoju czy w śmietniku?
TEKSTUALIA Nr 1(20) r. 2010, str. 17-33 (Artykuł)
Edward Kasperski
24. Edgar Allan Poe. Tożsamość i konteksty. Wprowadzenie do lektury
TEKSTUALIA Nr 1(16) r. 2009, str. 15-34 (Artykuł)
Edward Kasperski
25. Kresy w perspektywie metodologii
PRACE FILOLOGICZNE Tom LV 2008 r. 2009, str. 49-76 (Artykuł)
Edward Kasperski

>>> Następne >>>