Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Krystyna D��ugosz-Kurczab

                

Publikacja w czasopimie

1. Jzykowe procesy integracyjne (na materiale wspczesnej gwary wsi Chrusty)
PORADNIK JZYKOWY Nr 7 r. 2005, str. 23-31 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab
2. Obrazy wa w polszczynie oglnej i biblijnej
POZNASKIE STUDIA POLONISTYCZNE Tom 32 r. 2005, str. 105-113 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab
3. Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczynie
PORADNIK JZYKOWY Nr 001 r. 1999, str. 18-29 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab (Autor oryginau)
4. Nazwy organizacji i instytucji europejskich w polszczynie
PORADNIK JZYKOWY Nr 001 r. 1999, str. 18-29 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab (Autor oryginau)
5. Charakterystyka jzykowa ekumenicznego przekadu "Ewangelii w. Mateusza"
PRZEGLD HUMANISTYCZNY Tom 1 r. 1998, str. 65-96 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab

Ksika

6. Sownik etymologiczny
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2008 (Ksika)
Krystyna Dugosz-Kurczab, Anna Burzyska (Redaktor), Izabela Winiarska-Grska (Redaktor)
7. Gramatyka historyczna jzyka polskiego, wyd. III poszerzone i zmienione  [ LINK ]
Wydawnictwa UW, r. 2006 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Krystyna Dugosz-Kurczab, Stanisaw Dubisz
8. Gramatyka historyczna w testach, wiczeniach i tematach egzaminacyjnych  [ LINK ]
Wydawictwa UW, r. 2006 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Krystyna Dugosz-Kurczab, Stanisaw Dubisz
9. Sownik etymologiczny jzyka polskiego, wyd. II
PWN, r. 2005 (Ksika)
Krystyna Dugosz-Kurczab
10. Nowy sownik etymologiczny jzyka polskiego
Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 2003 (Ksika)
Krystyna Dugosz-Kurczab
11. Gramatyka historyczna jzyka polskiego [wyd.II - poszerzone]
Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2001 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Krystyna Dugosz-Kurczab, Stanisaw Dubisz
12. Gramatyka historyczna jzyka polskiego w testach, wiczeniach i tematach egzaminacyjnych
Wyd. Harmonia, r. 1999 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Krystyna Dugosz-Kurczab, Stanisaw Dubisz
13. Gramatyka historyczna jzyka polskiego. Sowotwrstwo.
Wyd. Dydakt. Wydz. Polonstyki UW, r. 1999 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Krystyna Dugosz-Kurczab, Stanisaw Dubisz

Publikacja w ksice

14. „O szacunek dla sowa” – prace jzykoznawcze profesora Mieczysawa Szymczaka
w: Sowo- Myl – Dziaanie. Towarzystwo Kultury Jzyka i jego prezesi (red. W. Decyk-Ziba, J. Porayski-Pomsta), str. 47-68, Dom Wydawniczy "Elipsa", r. 2004 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab, Stanisaw Dubisz
15. Geneza i rozwj znacze wyrazu internacjonalizm w jzyku polskim
w: Zamknite w jzyku. Studia jzykoznawcze (red. H. Kara), str. 42-48, Wydawnictwo Wydziau Polonistyki UW, r. 2004 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab
16. Zapoyczenia - internacjonalizmy
w: Sownik wyrazw obcych (red. L. Winiakowska), str. 1047-1053, r. 2004 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab
17. Bogurodzica
w: Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje (red. S. Dubisz, W. Decyk-Ziba), str. 69-99, Wydawnictwa UW, r. 2003 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab
18. Zdrowa Maryjo. Analiza filologiczna
w: Sowa jak mosty nad wiekami, str. 105-120, r. 2003 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab
19. Moje spotkania
w: Gwary dawniej i dzi. Prace ofiarowane docent Wandzie Pomianowskiej, str. 33-36, Wydawnictwa Akademii witokrzyskiej w Kielcach, r. 2002 (Artyku)
Krystyna Dugosz-Kurczab