Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Stanis��aw Dubisz

                

Publikacja w czasopimie

1. Sytuacja jzyka polskiego w wiecie
PORADNIK JZYKOWY Nr 8 r. 2013, str. 5-12 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
2. Teoria lingwistyczna w jzykoznawstwie stosowanym - na przykadzie glottodydaktyki polonistycznej
PORADNIK JZYKOWY Nr 1 r. 2013, str. 15-23 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
3. Imi
PORADNIK JZYKOWY Nr 10 r. 2012, str. 119-121 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
4. Jzyk polski w wiecie
PORADNIK JZYKOWY Nr 4 r. 2012, str. 101-103 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
5. Ksztacenie nauczycieli jzyka polskiego jako obcego – opis sytuacji i propozycje dydaktyczne
PORADNIK JZYKOWY Nr 2 r. 2012, str. 5-16 (Artyku)
Stanisaw Dubisz, Beata Jdryka
6. O dogmacie wyszoci jednych jzykw nad drugimi
PORADNIK JZYKOWY Nr 3 r. 2012, str. 120-122 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
7. Podstawy jzyka artystycznego polskiej poezji wspczesnej
PORADNIK JZYKOWY Nr 7 r. 2012, str. 5-15 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
8. Polski jzyk naukowy
PORADNIK JZYKOWY Nr 6 r. 2012, str. 123-125 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
9. Spoeczny horyzont polszczyzny
PORADNIK JZYKOWY Nr 8 r. 2012, str. 117-119 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
10. Tosamo narodowa - tosamo jzykowa
PORADNIK JZYKOWY Nr 9 r. 2012, str. 121-124 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
11. Uwarunkowania ewolucji odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach polszczyzny
ROZPRAWY KOMISJI JZYKOWEJ (DZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE) Tom LVII r. 2012, str. 19-32 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
12. Z dziejw leksykografii polskiej
PORADNIK JZYKOWY Nr 5 r. 2012, str. 84-85 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
13. Jzykoznawstwo polonistyczne w minonym dwudziestoleciu (1990-2009) – prba opisu i wnioskw
PRZEGLD HUMANISTYCZNY Nr 5/6 r. 2011, str. 93-110 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
14. Kultura jzykowych zachowa w dziejach polszczyzny
PORADNIK JEZYKOWY Nr 8 r. 2011, str. 5-13 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
15. Kwalifikatory w sowniku – problem nie tylko leksykograficzny
PRACE FILOLOGICZNE Tom LX r. 2011, str. 99-108 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
16. Rozwj polskiego jzyka naukowego – uwagi porzdkujce
PORADNIK JEZYKOWY Nr 5 r. 2011, str. 5-20 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
17. Tradycja sztuki wersetu w przekadzie Czesawa Miosza „Ksigi psalmw”
PORADNIK JEZYKOWY Nr 8 r. 2011, str. 47-62 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
18. Czowiek a polityka w leksyce okresu staropolskiego i najnowszych dziejw polszczyzny
PORADNIK JEZYKOWY Nr 1 r. 2010, str. 24-32 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
19. Hierarchia poj politycznych i spoecznych w Polsce i na Ukrainie na przeomie XX i XXI wieku. Sowa, wartoci czy stereotypy?
PORADNIK JEZYKOWY Nr 6 r. 2010, str. 5-14 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
20. Historia jzyka polskiego - „wczoraj, dzi, jutro”
LING VARIA Nr 2 r. 2010, str. 45-51 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
21. Informacja diachroniczna w badanich wspczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakredu leksykografii i etymologii)
PORADNIK JEZYKOWY Nr 8 r. 2010, str. 5-28 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
22. Dzieje jzyka polskiego jako problem badawczy w pracy historyka jzyka
PORADNIK JEZYKOWY Nr 3 r. 2009, str. 19-34 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
23. O pracach nad projektem "Synchroniczno-diachroniczne badania nad wspczesnymi nazwami osobowymi"
PORADNIK JEZYKOWY Nr 9 r. 2009, str. 37-45 (Artyku)
Stanisaw Dubisz, Zofia Zaron, Jolanta Chojak, Katarzyna Drd-uszczyk, Marzena Stpie, Magdalena Horodeska-Ostaszewska, Celina Heliasz
24. Tradycja polskiej translatoryki
PORADNIK JEZYKOWY Nr 5 r. 2009, str. 5-17 (Artyku)
Stanisaw Dubisz
25. Adam Mickiewicz w dziejach polskiego jzyka artystycznego
PORADNIK JEZYKOWY Nr 4 r. 2008, str. 21-35 (Artyku)
Stanisaw Dubisz

>>> Nastpne >>>