Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Witold Wołodkiewicz

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Edward Gintowt (1899-1965) – w czterdziestopięciolecie śmierci
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE Nr 1 r. 2011, str. 305-315 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
2. recenzja książki: L. Atzeri, Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente, Berlin 2008
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY-STIFTUNG FÜR RECHTSGESCHICHTE ROMANISTISCHE ABTEILUNG Tom 128 r. 2011, str. 518-524 (Recenzja)
Witold Wołodkiewicz
3. In memoriam: Mario Talamanca (1928-2010)
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE Tom LXII r. 2010, str. 504-505 (Inne)
Witold Wołodkiewicz
4. Juliusz Bardach
INDEX. QUADERNI CAMERTI DI STUDI ROMANISTICI. INTERNATIONAL SURVEY OF ROMAN LAW Tom 38 r. 2010, str. 303-305 (Inne)
Witold Wołodkiewicz
5. recenzja książki: L. Atzeri, Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente, Berlin 2008
REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER Nr 2 r. 2009, str. 291-294 (Recenzja)
Witold Wołodkiewicz
6. 200 lat Kodeksu Napoleona w Polsce - od nienawiści do miłości
PALESTRA Nr 1-2 r. 2008, str. 141-146 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
7. Mon Code est perdu! Na marginesie książki Katarzyny Sójki-Zielińskiej o Kodeksie Napoleona
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE Tom 60 Nr 1 r. 2008, str. 255-263 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
8. Prawo rzymskie lekiem na ukąszenie komunizmem. Przypadek Adama Ważyka
PALESTRA Nr 9-10 r. 2008, str. 162-170 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
9. Tron i ołtarz
PALESTRA Nr 3-4 r. 2008, str. 120-123 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
10. „U źródeł prawa Europy” – „Okręcanie” wyborców – czyli crimen ambitus w prawie rzymskim
PALESTRA Nr 11-12 r. 2007, str. 120-124 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
11. „U źródeł prawa Europy” – Mit omnipotencji prawa stanowionego. Uwagi na marginesie edyktu Dioklecjana o cenach
PALESTRA Nr 1-2 r. 2007, str. 154-163 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
12. „U źródeł prawa Europy” – Prawo rzymskie w wypowiedziach polskich parlamentarzystów
PALESTRA Nr 9-10 r. 2007, str. 184-198 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
13. „U źródeł prawa Europy” – Prawoznawstwo w oświeceniowej wizji świata
PALESTRA Nr 3-4 r. 2007, str. 143-150 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
14. „U źródeł prawa Europy” – Rozważania Cycerona o państwie i prawie
PALESTRA Nr 7-8 r. 2007, str. 158-163 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
15. „U źródeł prawa Europy” – Na marginesie żądań przywrócenia kary śmierci
PALESTRA Tom 3-4 r. 2006, str. 105-110 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
16. „U źródeł prawa Europy” – Promulgacja Kodeksu Teodozjusza na posiedzeniu senatu miasta Rzymu
PALESTRA Tom 1-2 r. 2006, str. 120-124 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
17. „U źródeł prawa Europy” – Uwagi na marginesie konstytucyjnego modelu państwa prawa
PALESTRA Tom 5-6 r. 2006, str. 212-218 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
18. „U źródeł prawa Europy” – Uwagi na marginesie ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 21 lipca 2006 (tzw. ustawy lustracyjnej)
PALESTRA Nr 9-10 r. 2006, str. 138-144 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
19. „U źródeł prawa Europy” – Prace legislacyjne nad Kodeksem Napoleona
PALESTRA Nr 1-2 r. 2005, str. 128-133 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz (Autor oryginału)
20. ‘Ius et Lex’ in the Roman Legal Tradition
IUS ET LEX Tom I Nr 1 r. 2005, str. 51-62 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz (Autor oryginału)
21. ‘Livre préliminaire’ – ‘titre priminaire’ dans le projet et dans le texte définitif du Code Napoleon
REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANÇAIS ET ÉTRANGER Tom 3 r. 2005, str. 441-455 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz
22. „U źródeł prawa Europy” – Systematyka Kodeksu Napoleona
PALESTRA Nr 3-4 r. 2005, str. 149-152 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz (Autor oryginału)
23. In Polonia si studia l'Europa del diritto. Cosa cambia negli studi universitari con l'allargamento della UE
BOLLETTINO D'ATENEO Tom 10.4 r. 2005, str. 26-29 (Artykuł)
Maria Zabłocka, Witold Wołodkiewicz
24. Ius civile europeum – uwagi na marginesie książki Mario Caravale, ‘Alle origini del diritto Europeo’
EUROPEJSKI PRZEGLĄD PRAWA Tom 6 r. 2005, str. 111-119 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz (Autor oryginału)
25. Livre préliminaire – Titre préliminaire, w projekcie i w ostatecznym tekście Kodeksu Napoleona
EUROPEJSKI PRZEGLĄD PRAWA Tom 5 r. 2005, str. 15-32 (Artykuł)
Witold Wołodkiewicz (Autor oryginału)

>>> Następne >>>