Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Krzysztof Pietrzykowski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Ustawowy małżeński ustrój majątkowy dawniej i obecnie: wspólność czy rozdzielność majątkowa?
STUDIA IURIDICA Tom 57 r. 2013, str. 55-63 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
2. Sądowa zmiana płci w orzecznictwie Sądu Najwyższego
STUDIA IURIDICA Tom 55 r. 2012, str. 125-134 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski
3. Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa
PRZEGLĄD PRAWNICZY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Tom 1-2 r. 2011, str. 22-31 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski
4. Projektowane zmiany w prawie spółdzielczym
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO Tom 3 r. 2011, str. 31-37 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski
5. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2 lipca 2003 r., I ACa 190/03
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Tom 1 r. 2005, str. 21-23 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
6. Nowe przepisy o małżeńskich ustrojach majątkowych
PALESTRA Tom 3-4 r. 2005, str. 21-31 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
7. Zmiany w prawie spółdzielczym
MONITOR PRAWNICZY Tom 21 r. 2005, str. 1047-1053 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
8. Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym
MONITOR PRAWNICZY Tom 19 r. 2005, str. 934-939 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
9. O tak zwanych "interpretacyjnych" wyrokach Trybunału Konstytucyjnego
PRZEGLĄD SĄDOWY Tom 3 r. 2004, str. 15-30 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
10. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
MONITOR PRAWNICZY Nr 12 r. 2003, str. 535-544 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
11. Glosa do wyroku SN dnia 19 stycznia 2000 r., II CKN 688/98
PALESTRA Nr 11-12 r. 2001, str. 227-232 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
12. Nabywanie praw do lokali spoldzielczych przez cudzoziemcow w Polsce
REJENT Nr 7-8 r. 2001, str. 190-215 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
13. Nowa ustawa o spoldzielniach mieszkaniowych
MONITOR PRAWNICZY Nr 8 r. 2001, str. 433-440 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
14. Dopuszczalność odwołania walnego zgromadzenia
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO Nr 12 r. 2000, str. 1-6 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski, Mariola Wrzołek- Romańczuk
15. Projektowanie zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym
PRZEGLĄD LEGISLACYJNY Nr 1 r. 2000, str. 59-78 (Artykuł)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)

Książka

16. Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz. Art. 1-449(10)
Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2013 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Redaktor), Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz
17. Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz. Art. 450-1088
Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2013 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Redaktor), Adam Brzozowski, Marek Safjan, Zbigniew Banaszczyk, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz
18. Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2011-2012
Spółdzielczy Instytut Naukowy, r. 2013 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Redaktor)
19. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz
Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2013 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor oryginału)
20. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
Wydawnictwo C. H. Beck, r. 2012 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Redaktor), Janusz Gajda, Jerzy Ignatowicz, Janusz Pietrzykowski, Krzysztof Pietrzykowski, Jan Winiarz
21. Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za Lata 2010-2011
Spółdzielczy Instytut Naukowy Spółdzielnia Pracy, r. 2012 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Redaktor)
22. Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do artykułów 1-449(10)
C. H. Beck, r. 2011 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Redaktor), Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada
23. Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450-1088
C. H. Beck, r. 2011 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Redaktor), Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada
24. Prawo cywilne. Orzecznictwo. T. I
C. H. Beck, r. 2011 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor przedmowy), Witold Borysiak (Redaktor), Jędrzej Kondek (Redaktor), Bogusław Lackoroński (Redaktor), Piotr Bogdanowicz (Opracowujący), Marta Czeladzka (Opracowujący), Maciej Domański (Opracowujący), Krzysztof Gorzelak (Opracowujący), Patrycja Grzebyk (Opracowujący), Piotr Grzebyk (Opracowujący), Wawrzyniec Kajkowski (Opracowujący), Tomasz Karaś (Opracowujący), Katarzyna Królikowska (Opracowujący), Piotr Kwiatkowski (Opracowujący), Anna Pęczyk-Tofel (Opracowujący), Sebastian Rudnicki (Opracowujący), Katarzyna Sarek (Opracowujący), Alicja Świczewska (Opracowujący), Marcin Tofel (Opracowujący), Marcin Wiącek (Opracowujący), Anna Zołotar (Opracowujący)
25. Prawo cywilne. Orzecznictwo. T. II
C. H. Beck, r. 2011 (Książka)
Krzysztof Pietrzykowski (Autor przedmowy), Witold Borysiak (Redaktor), Tomasz Karaś (Redaktor), Jędrzej Kondek (Redaktor), Bogusław Lackoroński (Redaktor), Piotr Bogdanowicz (Opracowujący), Marta Czeladzka (Opracowujący), Maciej Domański (Opracowujący), Krzysztof Gorzelak (Opracowujący), Patrycja Grzebyk (Opracowujący), Piotr Grzebyk (Opracowujący), Wawrzyniec Kajkowski (Opracowujący), Katarzyna Królikowska (Opracowujący), Piotr Kwiatkowski (Opracowujący), Anna Pęczyk-Tofel (Opracowujący), Katarzyna Sarek (Opracowujący), Alicja Świczewska (Opracowujący), Marcin Tofel (Opracowujący), Marcin Wiącek (Opracowujący), Anna Zołotar (Opracowujący)

>>> Następne >>>