Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Zbigniew Jędrzejewski

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Nullum crimen sine lege i kontratypy a zasada jedności porządku prawnego (jednolitej bezprawności)
IUS NOVUM Tom 1 r. 2011, str. 7-27 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski
2. Pojęcie przestępstwa w doktrynie prawa karnego Niemiec hitlerowskich w ujęciu tzw. szkoły kilońskiej. Część 1
IUS NOVUM Tom 2 r. 2011, str. 7-21 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski
3. Pojęcie przestępstwa w doktrynie prawa karnego Niemiec hitlerowskich w ujęciu tzw. szkoły kilońskiej. Część 2
IUS NOVUM Tom 3 r. 2011, str. 11-27 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski
4. Bezprawność w prawie cywilnym i karnym a zasada jedności porządku prawnego (jednolitego ujęcia bezprawności)
IUS NOVUM Nr 1 r. 2008, str. 72-91 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski
5. System i topika w nauce o przestępstwie
IUS NOVUM Nr 3 r. 2008, str. 5-21 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski
6. Wina i bezprawność w prawie cywilnym i karnym
IUS NOVUM Nr 4 r. 2008, str. 28-41 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski
7. Zgoda dysponenta dobrem a struktura przestępstwa
PROKURATURA I PRAWO Nr 5 r. 2008, str. 36-44 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski
8. Granice karalności usiłowania nieudolnego
WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY Nr 2 r. 2007, str. 60-79 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)
9. Błąd co do okoliczności wyłączających bezprawność
WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY Nr 4 r. 2006, str. 68-86 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)
10. Nieświadomość bezprawności czynu
WOJSKOWY PRZEGLĄD PRAWNICZY Nr 3 r. 2006, str. 33-54 (Artykuł)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)

Książka

11. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej
Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, r. 2013 (Książka)
Lech Paprzycki (Redaktor), Zbigniew Jędrzejewski, Michał Królikowski
12. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności
Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, r. 2013 (Książka)
Ryszard Dębski (Redaktor), Zbigniew Jędrzejewski
13. Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala
Wydział Prawa i Administracji UW, r. 2008 (Książka)
Genowefa Rejman (Redaktor), Beata Bieńkowska (Redaktor), Zbigniew Jędrzejewski (Redaktor), Piotr Mierzejewski (Redaktor)
14. Bezprawie usiłowania nieudolnego
Liber, r. 2000 (Książka)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)

Publikacja w książce

15. Bezprawność
w: Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, str. 304-354, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)
16. Okoliczności wyłączające bezprawność. Zagadnienia ogólne
w: Nauka o przestępstwie. Wyłaczenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, str. 30-157, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)
17. Istota (typ) czynu zabronionego i bezprawność w dawnej nauce prawa karnego
w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3, str. 125-138, C. H. Beck, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski
18. Odpowiedzialność za czyn (Tatverantwortung) w strukturze przestępstwa R. Mauracha
w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3, str. 139-148, C. H. Beck, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski
19. Usytuowanie zamiaru ewentualnego w strukturze przestępstwa
w: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, str. 97-119, WoltersKluwer, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski
20. E. Beling i powstanie nauki o istocie czynu zabronionego (Tatbestand)
w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, str. 69-79, C.H. Beck, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski
21. Funkcje rozróżnienia między bezprawnością (okolicznościami wyłączającymi bezprawność) a winą (okolicznościami wyłączającymi winę)
w: Problemy prawa i procesu karnego, księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, str. 141-168, Wydział Prawa i Administracji UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski
22. Ustawowa istota czynu i bezprawność w finalistycznej strukturze przestępstwa H. Welzla
w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, str. 81-97, C.H. Beck, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski
23. Artykuł 2 ust. 2 lit. a Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a obrona konieczna (art. 25 k.k.)
w: Europeizacja prawa polskiego - wybrane aspekty, str. 47-73, C.H.Beck, r. 2007 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)
24. Teoria negatywnych znamion czyny zabronionego
w: Refleksje o prawie, państwie i społeczeństwie, str. 119-130, C.H.Beck, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)
25. Urojenie znamienia kontratypu a problem przestępstwa
w: Gaudium in Litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, str. 177-208, Liber, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce)
Zbigniew Jędrzejewski (Autor oryginału)