Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Magdalena Stasieczek-Górna

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 7 r. 2012, str. 115-120 (Recenzja)
Magdalena Stasieczek-Górna
2. Przemysław E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze
PORADNIK JĘZYKOWY Nr 4 r. 2012, str. 94-98 (Recenzja)
Magdalena Stasieczek-Górna
3. Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW Nr 18 r. 2011, str. 295-302 (Artykuł)
Magdalena Stasieczek-Górna
4. Jak mówimy o kobiecie?
KWARTALNIK POLONICUM Tom 8 r. 2009, str. 19-21 (Artykuł)
Magdalena Stasieczek-Górna
5. Alfabet wielkich Polaków – Stanisław Władysław Reymont
KWARTALNIK POLONICUM Nr 7 r. 2008, str. 40-41 (Artykuł)
Magdalena Stasieczek-Górna

Publikacja w książce

6. Zastosowanie narzędzia Wiki w nauczaniu języka polskiego jako obcego
w: Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, str. 167-172, Centrum Polonicum, r. 2012 (Artykuł konferencyjny)
Magdalena Stasieczek-Górna
7. Elementy edukacji medialnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego
w: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego (red. Piotr Garncarek), str. 253-259, Centrum POLONICUM UW, r. 2010 (Artykuł konferencyjny)
Magdalena Stasieczek-Górna