Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Zofia Skibi��ska-Chary��o

                

Publikacja w czasopimie

1. O polskich przekadach poematu Janki Kupay "Ona i ja"
RECEPCJA. TRANSFER. PRZEKAD Tom 2 r. 2004, str. 101-109 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo
2. O jednym z polskich przekadw "A kto tam idzie" J.Kupay
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SOWIASKIEJ Tom 22 r. 1995, str. 155-157 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo
3. "Pan Tadeusz" Bronisawa Taraszkiewicza na tle innych przekadw biaoruskich
POEZJA Tom 13 r. 1990, str. 229-237 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo
4. Poezja Janki Kupay w polskich przekadach
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SOWIASKIEJ Tom 13 r. 1990, str. 229-237 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo
5. "Pan Tadeusz" po biaorusku (o przekadzie J.Siemiaona)
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SOWIASKIEJ Tom 12 r. 1982, str. 135-142 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo
6. "Pan Tadeusz" w przekadach M.Tanka i S.Dziarhaja
STUDIA Z FILOLOGII ROSYJSKIEJ I SOWIASKIEJ Tom 9 r. 1982, str. 83-92 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo

Ksika

7. Sownik biaorusko-polski
Katedra Biaorutenistyki UW, r. 2012 (Ksika)
Nina Barszczewska, Aleksander Barszczewski, Teresa Chylak-Schroeder, Jadwiga Guszkowska-Babicka, Teresa Jasiska-Socha, Maria Kondraciuk, Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibiska-Charyo, Mikoaj Timoszuk, Stanisaw Szadyko, Teresa Chylak-Schroeder (Redaktor), Jadwiga Guszkowska-Babicka (Redaktor), Teresa Jasiska-Socha (Redaktor), Mikalaj Khaustovich (Redaktor), Mikoaj Timoszuk (Redaktor), Jadwiga Guszkowska-Babicka (Autor przedmowy), Lilia Ziemczonok (Opracowujcy)
8. Wybr tekstw z literatury biaoruskiej
Wyd. UW, r. 1989 (Skrypt lub podrcznik akademicki)
Nadzieja Panasiuk, Zofia Skibiska-Charyo
9. Program szkoy podstawowej z dodatkow nauk jzyka biaoruskiego. Jzyk biaoruski
MEN, r. 1987 (Inne)
Aleksander Barszczewski, Nina Barszczewska, Zofia Skibiska-Charyo, Anna Goworko, Aleksander Iwaniuk
10. Pan Tadevusz albo aposzni zaezd na Litve
Pojezierze, r. 1984 (Ksika)
Antonina Obrbska-Jaboska (Redaktor), Anna Bagrowska (Redaktor), Teresa Jasiska-Socha (Redaktor), Zofia Skibiska-Charyo (Redaktor), Janina Smukowa (Redaktor)

Publikacja w ksice

11. Poezja Maksima Bahdanowicza w polskich przekadach
w: W krgu kultury biaoruskiej, str. 49-54, WSP, r. 1994 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo
12. "Pan Tadevusz" u perakladach na belaruskuju movu
w: Most przez wieki, str. 81-94, Wydzia Kultury i Sztuki Urzdu Wojewdzkiego, r. 1982 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo
13. O przekadach
w: Studia Polono-Slavica Orientalia. Acta Literaria, str. 181-198, Ossolineum, r. 1975 (Artyku)
Zofia Skibiska-Charyo