Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Stanisław Godziński

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie J. Künstlerze (1933-2007)
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 1-2 r. 2009, str. 111-112 (Artykuł)
Stanisław Godziński
2. 'The Wheel of Life' in Mongolian
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY Tom LVIII Nr 1 r. 2005, str. 88-92 (Artykuł)
Stanisław Godziński (Autor oryginału)
3. Stanisław Kałużyński, Tradycje i legendy ludów Mongolii, Iskry, Warszawa 1978
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 2 (110) r. 1978, str. 173-175 (Recenzja)
Stanisław Godziński

Książka

4. Dzieje Mongolii / Baabar ; przeł. [z ang.] Stanisław Godziński. - Wyd. 2 popr. - (Dzieje Orientu)
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, r. 2009 (Książka)
B. Baabar (Autor oryginału), Stanisław Godziński (Tłumacz)
5. Dzieje Mongolii
Wydawnictwo Akademickie Dialog, r. 2005 (Książka)
Stanisław Godziński (Tłumacz)
6. O pięknie i niewierności, czyli o przekładach z literatur orientalnych
Instytut Orientalistyczny, r. 2002 (Książka)
Stanisław Godziński (Redaktor)
7. O pięknie i niewierności, czyli o przekładach z literatur orientalnych
Instytut Orientalistyczny UW, r. 2002 (Książka)
Stanisław Godziński (Redaktor)
8. Język turecki
Dialog, r. 2001 (Książka)
Stanisław Godziński (Inny)
9. Encyklopedia historyczna swiata. Starozytnosc
Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, r. 2000 (Książka)
Stanisław Godziński, Jerzy Tulisow
10. Orient - kolebka religii swiatowych
Uniwersytet Warszawski Instytut Orientalistyczny, r. 2000 (Książka)
Stanisław Godziński (Redaktor), Stanisław Kałużyński

Publikacja w książce

11. Tybet - warunki geograficzne i klimatyczne
w: IX Kielecki Festiwal Nauki, 15-30 września 2008 : prezentacje festiwalowe / red. nauk. Agnieszka Predygier, str. 55-57, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
Stanisław Godziński
12. Pożywienie tybetańskie
w: VIII Kielecki Festiwal Nauki, 15-30 września 2007 : prezentacje festiwalowe / oprac. i red. Zofia Steciak, str. 84-86, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
Stanisław Godziński
13. Ornament tybetański i jego symbolika
w: VII Kielecki Festiwal Nauki, 15-3- września 2006 : prezentacje festiwalowe / oprac. i red. Zofia Steciak, str. 120-122, Kielce : Wydawnictwo Akademii Śwetokrzyskiej, r. 2007 (Artykuł konferencyjny)
Stanisław Godziński
14. Lamaizm, czyli buddyzm tybetański
w: Prezentacje festiwalowe (16-26 września 2004) z V Kieleckiego Festiwalu Nauki, str. 122-124, r. 2005 (Artykuł)
Stanisław Godziński (Autor oryginału)
15. Życie na wsi tybetańskiej
w: IV Kielecki Festiwal Nauki, str. 134-157, r. 2004 (Artykuł)
Stanisław Godziński
16. Tybetańska muzyka klasztorna
w: Prezentacje festiwalowe. III Kielecki Festowal Nauki (6-15 września 2003), str. 137-139, r. 2003 (Artykuł)
Stanisław Godziński
17. Co miała przekazać potomnym inskrypcja na "kamieniu Czyngis-chana"?
w: O pięknie i niewierności, czyli o przekładach z literatur orientalnych, str. 26-33, Instytut Orientalistyczny, r. 2002 (Artykuł)
Stanisław Godziński
18. Co miała przekazać potomnym inskrypcja na ,,kamieniu Czyngis-chana"?
w: O pięknie i niewierności, czyli o przekładach z literatur orientalnych, str. 26-33, Instytut Orientalistyczny UW, r. 2002 (Artykuł)
Stanisław Godziński (Autor oryginału)
19. Kultura tybetańska
w: Cywilizacje Dalekiego Wschodu, str. 26-26, PWM, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Godziński
20. Tybet
w: Encyklopedia pwn.pl. Cywilizacje Dalekiego Wschodu. (publikacja multimedialna), str. 26-26, pwn.pl ; Wydaw. Naukowe PWN SA, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Stanisław Godziński
21. Liryki Dalajlamy VI
w: Miłosć niejedno ma imię. Orientalna liryka miłosna, str. 31-39, Instytut Orientalistyczny UW, r. 2001 (Artykuł konferencyjny)
Stanisław Godziński
22. Problemy rolnictwa i wyżywienia w stosunkach Północ-Południe (na przykładzie Mongolii)
w: Północ-Południe. Konflikt czy współpraca? = North-South. Conflict or cooperation?, str. 147-151, Wydawnictwo SGGW, r. 2001 (Artykuł konferencyjny)
Stanisław Godziński
23. Lamaizm, czyli buddyzm tybetański
w: Orient - kolebka religii swiatowych, str. 32-39, Uniwersytet Warszawski Instytut Orientalistyczny, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Godziński
24. Rozdział VII Tybet
w: Encyklopedia historyczna swiata. Starożytnosc, str. 153-156, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
Stanisław Godziński