Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Danuta Madeyska

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Delimitation in Early Sirah
ORIENTE MODERNO Tom 2 r. 2003, str. 255-275 (Artykuł)
Danuta Madeyska
2. The Adventures of Sayf Ben Dhi Wazan. An Arab Folk Epic; Le Roman de Baibars
PRZEGLĄD ORIENTALISTYCZNY Nr 3-4 r. 2002, str. 231-232 (Recenzja)
Danuta Madeyska

Książka

3. Historia współczesna świata arabskiego
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, r. 2008 (Książka)
Danuta Madeyska
4. Liban
TRIO, r. 2003 (Książka)
Danuta Madeyska
5. Poetics of the Sirah. A Study of the Arabic Chivalrous Romance
Wyd. Akad. "Dialog", r. 2001 (Książka)
Danuta Madeyska
6. Historia świata arabskiego. okres klasyczny ...
UW, r. 1999 (Książka)
Danuta Madeyska

Publikacja w książce

7. Francuzi w Egipcie
w: Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy, str. 84-85, Polityka, r. 2011 (Artykuł)
Danuta Madeyska
8. Kolonialny tort
w: Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy, str. 90-93, Polityka, r. 2011 (Artykuł)
Danuta Madeyska
9. Pokolonialny rebus
w: Historia Arabów. 14 wieków cywilizacji, której nie znamy, str. 94-98, Polityka, r. 2011 (Artykuł)
Danuta Madeyska
10. Palestyna po śmierci Arafata
w: Współczesne problemy świata islamu, str. 21-27, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, r. 2007 (Artykuł)
Danuta Madeyska
11. Wojna domowa w Libanie
w: Oblicza współczesnego islamu, str. 111-122, Academica, Wydawnictwo SWPS, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Madeyska
12. Gazy Okręg. Historia
w: Wielka Encyklopedia PWN, str. 7-7, PWN, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Madeyska
13. Jordania
w: Encyklopedia historyczna świata. Azja cz. 2, str. 80-87, Opres, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Madeyska
14. Liban
w: Encyklopedia historyczna świata. Cz. 2, str. 167-179, Opres, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Madeyska
15. Syria
w: Encyklopedia historyczna świata. Cz. 2, str. 266-282, Opres, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce)
Danuta Madeyska
16. Abbasydzi
w: Wielka Encyklopedia PWN, str. 25-25, PWN, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Madeyska
17. Abbasydzi
w: Arabowie. Słownik encyklopedyczny, str. 7-8, PWN, r. 2001 (Hasło encyklopedyczne)
Danuta Madeyska
18. Arafat Jasir
w: Wielka Encyklopedia PWN, str. 215-215, PWN, r. 2001 (Artykuł)
Danuta Madeyska
19. Autonomia Palestyńska
w: Wielka Encyklopedia PWN, str. 537-537, PWN, r. 2001 (Artykuł)
Danuta Madeyska
20. Autonomia Palestyńska
w: Arabowie. Słownik encyklopedyczny, str. 90-91, PWN, r. 2001 (Artykuł)
Danuta Madeyska