Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Teodor Szymanowski,

                

Publikacja w czasopiśmie

1. Międzynarodowe konwencje w postępowaniu wobec osób skazanych, zwłaszcza pozbawionych wolności
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 19-31 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
2. Rekomendacja Rec(2003) 23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 123-126 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
3. Rekomendacji Rec(2006) 2 Europejskie Reguły Więzienne. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 75-84 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
4. Rezolucja (67)5 Badania dotyczące więźniów, indywidualne i dotyczące społeczności więziennej. Komentarz
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 257-259 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor komentarza)
5. Wstęp
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Tom 72-73 r. 2011, str. 9-13 (Inne)
Teodor Szymanowski (Autor przedmowy)
6. Przestępstwa i kary w 10 lat po wejściu w życie kodeksu karnego (w świetle statystyk kryminalnych)
PAŃSTWO I PRAWO Tom 2 r. 2010, str. 5-17 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
7. Prawne podstawy funkcjonowania więziennictwa w Polsce i ich wpływ na wykonywanie kary pozbawienia wolności
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 62-63 r. 2009, str. 33-48 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
8. Skazani recydywiści w okresie transformacji w świetle danych statystycznych
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom XXIX-XXX r. 2009, str. 739-761 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
9. Opinia społeczna w Polsce o zmianach prawa karnego
PAŃSTWO I PRAWO Nr 5 r. 2007, str. 3-19 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
10. Przeludnienie zakładów karnych; jego następstwa i metody ograniczenia zjawiska
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Nr 1 r. 2007, str. 282-294 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
11. Zadania polityki kryminalnej na tle występujących trudności
PAŃSTWO I PRAWO Nr 7 r. 2007, str. 131-176 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
12. międzynarodowe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich respektowania w polskim systemie penitecjarnym
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 50 r. 2006, str. 5-30 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
13. Przestępczość ujawniona w Polsce w latach 1997 i 2000-2005
PAŃSTWO I PRAWO Nr 10 r. 2006, str. 25-42 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
14. Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie
ARCHIWUM KRYMINOLOGII Tom 28 r. 2005, str. 67-113 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
15. Polityka karna sądów w Polsce (w laatch 1997 oraz 2000-2003)
PAŃSTWO I PRAWO Nr 2 r. 2005, str. 30-48 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
16. Działalność kuratorów sądowych w pierwszym półroczu 2002 r. w świetle wyników badań.
BIULETYN BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARII SEJMU Nr 7 r. 2003, str. 9-41 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
17. Problemy wykonywania kary pozbawienia wolności w świetle opinii dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 38-39 r. 2003, str. 21-42 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
18. Orzecznictwo w sprawach karnych w Polsce w świetle statystyki sądowej za rok 1997 oraz lata 1999-2001
PAŃSTWO I PRAWO Nr 10 r. 2002, str. 21-36 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
19. Recenzja ksiązki B. Czarneckiej-Dzialuk i D. Wójcik "Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań", Warszawa 2001
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 37 r. 2002, str. 133-135 (Recenzja)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
20. Ustawa o kuratorach sądowych na tle pozostałych przepisów normujących ich zadania i obowiązki
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 34-35 r. 2002, str. 3-24 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
21. Polityka kryminalna w swietle danych statystyki sądowej za lata 1997, 1999 i 2000. (Próba oceny).
PAŃSTWO I PRAWO Nr 9 r. 2001, str. 44-55 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
22. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego
PAŃSTWO I PRAWO Nr 6 r. 2001, str. 52-63 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
23. Propozycja nowelizacji kk a polityka kryminalna
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 32-33 r. 2001, str. 3-27 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
24. Kary orzekane przez sądy powszechne na podstawie kodeksów karnych z 1969 i 1997 r. (wstępna analiza porównawcza)
PAŃSTWO I PRAWO Nr 12 r. 2000, str. 35-51 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)
25. Patronat w latach 1989-1999
PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Nr 26 r. 2000, str. 111-115 (Artykuł)
Teodor Szymanowski (Autor oryginału)

>>> Następne >>>